รหัสผ่าน (ไทย)

ตรวจสอบว่ามีบาร์โค้ดที่โมดูลที่เขียนว่า “TH V1” หรือไม่ ถ้าไม่มีแสดงว่าเปิดผิดคู่มือ

  • ปุ่มด้านบนและด้านล่างของตัวอักษร ใช้เพื่อเลื่อนไปตัวอักษรถัดไปที่มีอยู่ในตําแหน่งนั้น
  • มีเพียงการรวมอักษรแบบเดียวจากตัวอักษรทุกตัวที่มี ที่ตรงกับรหัสผ่านด้านล่าง
  • กดปุ่ม “ส่ง” เมื่อได้คําที่ถูกต้อง
กระทะเกมกดงงงวยงมงายชมเชย
ตนเองถาโถมทนทานทบทวนธรรมะ
บนบานบรรจบประจบประถมปรากฏ
ผลงานพบเจอพบพานพรหมารบกวน
ระบาดระบายระรานลงนามลนลาน
ละลายละเลงละเลยวนรอบสายตา
แสงไฟแหกตาองอาจอากาศเออออ