Passord (Norsk)

Heldigvis følger ikke disse passordene det samme sikkerhetsreglementet som på jobben. Minimum 22 tegn, små og store bokstaver, minst fem tall, og sikkert tre spesialtegn som ikke finnes på ditt tastatur.

Forsikre deg om at det er et klister på modulen merket: "NO V1", slik at du har den riktige manualen til den modulen.

  • Pil-knappene over og under hvert felt brukes for å gå gjennom de mulige bokstavene for hvert felt.
  • Bare en kombinasjon av av de tilgjengelige bokstavene matcher ett av passordene under.
  • Trykk på "bekreft"-knappen når du har lagt inn riktig passord.

aleneandreangreangstblank
bombecelleenormetterfeste
førstgjorthjortigjeningen
kabelklippknapplampeliten
minnemodulnestenerveordet
presssceneslettslippsnart
somlestartstopptrykkvende