Na téma Matoucích Drátů (čeština)

Komplikované Dráty asi nebyly dostatečně komplikované.

  • Podívejte se na každý drát: Nad dráty se nachází symbol “★” a pod dráty symbol šipky. Jsou tu také tři malé LEDky na straně.
  • Pro každý drát, použijte níže uvedený Vennův diagram k zjištění, zda drát střihnout nebo ne. Co znamenají barvy a písmena ve Vennově diagramu je popsáno na další straně.
BCQHIJLRBVFPCHURFJTQWVPDUTIMWILD
ČervenáOranžováŽlutáZelenáModrá
Drát má červenou, žlutou, modrou nebo bílou barvu. Drát má stejnou barvu jako jeho šipka. Drát má černou hvězdu. Drát je dole na sudé pozici. Drát se kříží s jiným drátem.[1]
PísmenoInstrukce
CStříhej drát.
FStříhej drát, ale stříhej ho jako první.
LStříhej drát, ale stříhej ho jako poslední.
WStříhej drát, pokud je více LEDek zapnutých než vypnutých.
TStříhej drát, pokud vrchní LEDka svítí.
UStříhej drát, pokud jeho šipka směřuje nahoru nebo dolů.
MStříhej drát, pokud jeho šipka směřuje dolů nebo doprava.
HStříhej drát, pokud sdílí hvězdu s jiným drátem.
PStříhej drát, pokud se jeho dolní pozice rovná počtu portů.
BStříhej drát, pokud se jeho dolní pozice rovná počtu baterií.
IStříhej drát, pokud se jeho dolní pozice rovná počtu indikátorů.
QStříhej drát, pokud jeho barva je unikátní.
JStříhej drát, pokud dole sousedí s oranžovým nebo fialovým drátem.
VStříhej drát, pokud sériové číslo obsahuje samohlásku, nebo bomba obsahuje USB port.
RStříhej drát, pokud směr jeho šipky je unikátní.
DNestříhej drát.

[1] Dva dráty se “kříží” když jejich připojení nahoře (u hvězd) je v opačném pořadí než jejich připojení dole (u šipek).

  • Tato tabulka vám pomůže pokud Vennovým diagramům nerozumíte
Červená Žlutá Modrá nebo Bílá Ostatní barvy
Bez ničeho Stříhej drát, pokud se jeho dolní pozice rovná počtu indikátorů. Stříhej drát, ale stříhej ho jako poslední.
Barva drátu = Barva šipky Stříhej drát, pokud jeho barva je unikátní. Stříhej drát, pokud vrchní LEDka svítí.
Barva drátu = Barva šipky + Černá hvězda Stříhej drát, pokud se jeho dolní pozice rovná počtu baterií. Stříhej drát, pokud jeho šipka směřuje nahoru nebo dolů.
Barva drátu = Barva šipky + Sudá pozice Stříhej drát, pokud dole sousedí s oranžovým nebo fialovým drátem. Stříhej drát, ale stříhej ho jako poslední.
Barva drátu = Barva šipky + Křížení Stříhej drát, pokud je více LEDek zapnutých než vypnutých. Stříhej drát, pokud sériové číslo obsahuje samohlásku, nebo bomba obsahuje USB port.
Barva drátu = Barva šipky + Černá hvězda + Sudá pozice Stříhej drát, pokud jeho barva je unikátní. Stříhej drát, pokud dole sousedí s oranžovým nebo fialovým drátem.
Barva drátu = Barva šipky + Černá hvězda + Křížení Stříhej drát, pokud se jeho dolní pozice rovná počtu portů. Nestříhej drát.
Barva drátu = Barva šipky + Sudá pozice + Křížení Stříhej drát, pokud vrchní LEDka svítí. Stříhej drát, pokud směr jeho šipky je unikátní.
Černá hvězda Stříhej drát. Stříhej drát, pokud se jeho dolní pozice rovná počtu indikátorů.
Černá hvězda + Sudá pozice Stříhej drát, pokud sdílí hvězdu s jiným drátem. Stříhej drát, pokud se jeho dolní pozice rovná počtu indikátorů.
Černá hvězda + Křížení Stříhej drát. Stříhej drát, pokud se jeho dolní pozice rovná počtu portů.
Černá hvězda + Sudá pozice + Křížení Stříhej drát, pokud sdílí hvězdu s jiným drátem. Stříhej drát, ale stříhej ho jako první.
Sudá pozice Stříhej drát, ale stříhej ho jako první. Stříhej drát, pokud jeho šipka směřuje dolů nebo doprava.
Sudá pozice + Křížení Stříhej drát, pokud směr jeho šipky je unikátní. Stříhej drát, pokud sériové číslo obsahuje samohlásku, nebo bomba obsahuje USB port.
Křížení Stříhej drát, pokud jeho šipka směřuje nahoru nebo dolů. Stříhej drát, pokud je více LEDek zapnutých než vypnutých.
Se vším Nestříhej drát. Stříhej drát, pokud se jeho dolní pozice rovná počtu baterií.