Na téma Piánových Kláves (čeština)

Jaký bude klavír, když ho spustíte z šachty? Bude na mol.

Na druhé straně se nachází vysvětlivky k piánu/klávesám.

  • Tento modul vám ukáže 3 hudební symboly, které budou zobrazeny nahoře a 12 kláves.
  • Každé pravidlo požaduje jeden nebo více symbol(ů) a některá pravidla navíc mají bližší požadavky na základě věcí na bombě.
  • Následujte seznam pravidel ze shora dolů dokud jedno pravidlo nebude splňovat všechna kritéria. Potom zadejte sekvenci kláves.
  • Stisknutím špatné klávesy se celá sekvence zresetuje a bude potřeba ji znovu zadat.
Potřebné Symboly Bližší Požadavky Sekvence Kláves
b Poslední číslo sériového čísla je sudé Bb Bb Bb Bb Gb Ab Bb Ab Bb
c nebo # Bomba obsahuje minimálně 2 držáky na baterie Eb Eb D D Eb Eb D Eb Eb D D Eb
n a zároveň U (Žádné další požadavky) E F# F# F# F# E E E
C or T Na bombě se nachází port RCA Bb A Bb F Eb Bb A Bb F Eb
B Na bombě se nachází indikátor SND, který svítí E E E C E G G
m nebo U nebo c Bomba obsahuje minimálně 3 baterie C# D E F C# D E F Bb A
b a zároveň # (Žádné další požadavky) G G C G G C G C
C nebo m Sériové číslo obsahuje 3, 7 nebo 8 A E F G F E D D F A
n nebo T nebo B (Žádné další požadavky) G G G Eb Bb G Eb Bb G
(Žádné požadavky) (Žádné další požadavky) B D A G A B D A

Vysvětlivky k Piánu/Klávesám

Použijte následující obrázek k tomu, abyste zjistili jak jsou tóny a klávesy označovány na standartní 12ti-klávesovém piánu.