Na téma Pí (čeština)

Tento modul je na pí... pardon, na prd!

Navštivte Dodatek π pro identifikaci odkazů na Pí.

Modul Pí ukazuje pět po sobě jdoucích číslic v rámci prvních 500 cifer Pí (π). Cifry jsou seřazeny zleva doprava.

Najděte pozici první cifry od které začíná pět cifer. Tuto pozici přičtěte k posledním dvou cifrám čísla zobrazeného na modulu. Pokud je výsledek větší než 99 tak z něho vemte jen poslední dvě cifry. Tento výsledek bude nazýván X.

Sečtěte všech pět cifer, a vemte z tohoto součtu jen poslední cifru. Tento výsledek bude nazýván Y..

Řiďte se následujícími pravidly zeshora dolů, každou cifru zmáčkněte pouze jednou:

  1. Pokud je X prvočíslo, zmáčkněte první cifru.
  2. Pokud jsou X a zároveň Y obě sudá nebo obě lichá, zmáčkněte druhou cifru.
  3. Pokud je X dělitelné třemi, zmáčkněte třetí cifru.
  4. Pokud Y není 0, a X je dělitelné Y, zmáčkněte čtvrtou cifru.
  5. Zmáčkněte všechny cifry, které nebyli zmáčknuty zleva doprava, počínaje pátou cifrou.

Dodatek π: Identifikace odkazů na Pí

Zde je prvních 500 cifer čísla Pí. Jedna řádka obsahuje 20 cifer

31415926535897932384 62643383279502884197 16939937510582097494
45923078164062862089 98628034825342117067 98214808651328230664
70938446095505822317 25359408128481117450 28410270193852110555
96446229489549303819 64428810975665933446 12847564823378678316
52712019091456485669 23460348610454326648 21339360726024914127
37245870066063155881 74881520920962829254 09171536436789259036
00113305305488204665 21384146951941511609 43305727036575959195
30921861173819326117 93105118548074462379 96274956735188575272
48912279381830119491