Na téma Instalatérství (čeština)

Měl bych si umít ruce po této činnosti...

 • Tento modul má 4 vstupní trubky (nalevo) a 4 výstupní trubky (napravo). Alespoň jedna vstupní a jedna výstupní trubka musí být aktivní.
 • Zneškodňovatel musí spojit všechny aktivní vstupní trubky se všemi aktivními výstupními trubkami, zatímco nesmí připojit neaktivní trubky, pomocí 6 x 6 tabulky trubek. Klikáním na trubku v 6 x 6 tabulce, tuto trubku otočíte.
 • Všechny trubky připojené do aktivní trubky musí být také správně připojené k ostatním trubkám. Jakákoliv trubka s připojením, které nejde do žádné další trubky (nebo jde do neaktivní vstupní/výstupní trubky) vám dá chybu, jakmile zkontrolujete řešení.
 • Jakmile řešení bylo zadáno, zmáčkněte tlačítko “CHECK” k ověření řešení. Chybné řešení vám dá chybu.
 • Aktivní vstupní a výstupní trubky jsou určeny podle níže uvedené tabulky. Pokud má trubka více bodů PRO než PROTI, tato trubka je aktivní.
Červený Vstup
 • PRO: Sériové číslo obsahuje ‘1’.
 • PRO: Bomba obsahuje přesně 1 RJ-45 port.
 • PROTI: Bomba obsahuje nějaký port vícekrát.
 • PROTI: Sériové číslo obsahuje nějaký znak vícekrát.
Žlutý Vstup
 • PRO: Sériové číslo obsahuje ‘2’.
 • PRO: Bomba obsahuje jeden nebo více Stereo RCA portů.
 • PROTI: Bomba neobsahuje žádný port vícekrát.
 • PROTI: Sériové číslo obsahuje ‘1’ nebo ‘L’.
Zelený Vstup
 • PRO: Sériové číslo obsahuje 3 nebo více čísel.
 • PRO: Bomba obsahuje jeden nebo více DVI-D portů.
 • PROTI: Červený Vstup je neaktivní.
 • PROTI: Žlutý Vstup je neaktivní.
Modrý Vstup
 • Poznámka: Modrý Vstup je vždy aktivní pokud všechny ostatní vstupy jsou neaktivní.
 • PRO: Bomba obsahuje minimálně 4 typy portů.
 • PRO: Bomba obsahuje minimálně 4 baterie.
 • PROTI: Bomba neobsahuje žádné porty.
 • PROTI: Bomba neobsahuje žádné baterie.
Červený Výstup
 • PRO: Bomba obsahuje jeden nebo více Sériových portů.
 • PRO: Bomba obsahuje přesně jednu baterii.
 • PROTI: Sériové číslo obsahuje více než 2 čísla.
 • PROTI: Více jak 2 vstupy jsou aktivní.
Žlutá Výstup
 • PRO:: Bomba obsahuje nějaký port vícekrát.
 • PRO: Sériové číslo obsahuje ‘4’ nebo ‘8’.
 • PROTI: Sériové číslo neobsahuje ‘2’.
 • PROTI: Zelený Vstup je aktivní.
Zelený Výstup
 • PRO: Přesně 3 vstupy jsou aktivní.
 • PRO: Na bombě jsou přesně 3 porty.
 • PROTI: Na bombě je méně než 3 portů.
 • PROTI: Sériové číslo obsahuje více jak 3 čísla.
Modrý Výstup
 • Poznámka: Modrý Výstup je vždy aktivní pokud všechny ostatní výstupy jsou neaktivní.
 • PRO: Všechny vstupy jsou aktivní.
 • PRO: Jakýkoliv jiný výstup je neaktivní.
 • PROTI: Bomba obsahuje méně než 2 baterie.
 • PROTI: Bomba neobsahuje Parallelní port.