Na téma Napájení (čeština)

Ne tenhle typ napájení...

Tento modul obsahuje šest drátů a dva konektory. Každý drát obsahuje tři různé frekvence (tzv. třífázový proud), kde každá fáze má jinou frekvenci. Možné frenkvence jsou: 10Hz, 22Hz, 50Hz a 60Hz.

Aby došlo k napájení obvodu, budete muset zapojit červený konektor do drátu a modrý konektro do jiného drátu. Společné frekvence v obou drátech se nezobrazí a na displeji se zobrazí zbývající frekvence, v pořadí od nejnižší do nejvyšší.

Pokud červenobílý drát obsahuje 50Hz proud, tak připojte červený konektor do drátu s frenkvencemi 10Hz, 22Hz a 60Hz.
Jinak pokud červenožlutý drát neobsahuje 10Hz proud, tak připojte červený konektor do drátu s frenkvencemi 22Hz, 50Hz a 60Hz.
Jinak připojte červený konektor do drátu s frenkvencemi 10Hz, 22Hz a 50Hz.

Pokud žlutočervený drát obsahuje 10Hz proud, tak připojte modrý konektor do drátu s frenkvencemi 10Hz, 50Hz a 60Hz.
Jinak připojte modrý konektor do drátu s frenkvencemi 10Hz, 22Hz a 50Hz.

Abyste zneškodnili modul musíte nechat konektory zapojené po dobu šesti sekund. Pokud necháte zapojené špatné dráty po dobu více jak šesti sekund, tak dostanete chybu.

POZNÁMKA: Mějte na vědomí, že pokaždé co dostanete chybu, tak frekvence ve všech drátech se mohou změnit.