Na téma Radiátoru (čeština)

Je to mnou nebo je se tu otepluje?

Tento modul má 2 fáze. Fáze teploty a fáze vody. Budete potřebovat hodnotu fáze teploty, abyste mohli získat hodnotu fáze vody.

Odešlete hodnotu fáze teploty před hodnotou fáze vody. Pokud uděláte chybu, zmáčkněte tlačítko s nápisem "RESET".

Pokud zadané číslo nebylo správné pro danou fázi, dostanete chybu, a modul budete muset dělat znovu.

NICMÉNĚ, pokud bomba obsahuje rozsvícený indikátor FRK a rozsvícený indikátor BOB , tak odešlete 13 v fázi teploty a 37 ve fázi vody.

Pokud je číslo větší než 99, použijte pouze poslední dvě cifry čísla.

Fáze teploty:
Začněte s 0. Pokud sériové číslo obsahuje jedno nebo více z následujících čísel a písmen: RADI4TØ7, přičtěte 10 za každý výskyt každého písmena a čísla.
Za každý pár AA baterií, přičtěte 5 k číslu.
Za každou D baterii, odečtěte 5 od čísla.
Pokud jste skončili se záoprným číslem po aplikování všech podmínek, tak vynásobte číslo -1.
Odešlete číslo a pamatujte si odpověď, kterou budete potřebovat ve fázi vody.
Fáze vody:
Začněte s číslem, které jste získali ve fázi teploty a vydělte ho 3.
Pokud číslo není celé, vezměte pouze část před desetinnou čárkou.
Pokud bomba obsahuje RJ-45 port, přičtěte 50 k číslu.
Pokud bomba obsahuje jakékoliv rozsvícené indikátory, přičtěte 20 k číslu.
Pokud bomba obsahuje jakékoliv nerozsvícené indikátory, řiďte se pokyny v níže uvedené tabulce pro nerozsvícené indikátory.
Pokud jste skončili se záoprným číslem, vynásobte číslo -1.
Odešlete číslo.
Tabulka pro nerozsvícené indikátory
BOB --> +40
NSA --> -10
FRQ --> +2
MSA --> +25
FRK --> -1