Na téma Rezistorů (čeština)

“Je jednodušší odolat na začátku než na konci.”
― Řekl Leonardo da Vinci, o prokrastinaci.

Tento modul obsahuje 2 vstupní póly (A a B), 2 rezistory a 2 výstupní póly (C a D). Řiďte se pravidly abyste provedli správné spojení. K provedení správného spojení, klikněte na jeden pól a potom na druhý. Zmáčknutím tlačítka CLEAR zrušíte všechny spojení.

 1. Vezměte první cifru sériového čísla (pokud nejsou žádná čísla, tak 0). Primární vstup je A pokud je sudé, B pokud je liché.

 2. Vezměte poslední cifru sériového čísla (pokud nejsou žádná čísla, tak 0). Primární výstup je C pokud je sudé, D pokud je liché.

 3. Cílový odpor je uváděn v Ω (ohmy) a je vypočítán následovně:

  1. Vezměte první dvě cifry sériového čísla. Například:
   2E7X1927,
   ZJ3MLN3,
   ABCDEF0
  2. Za každou baterii na bombě (maximálně 6), vynásobte číslo 10 číslem 10 (10^n, kde n = počet baterií, n < 7 ).
   Výsledné číslo z minulého bodu vynásobte s výsledným číslem z tohoto bodu
 4. Připojte primární vstup do primárního výstupu s cílovým odoprdem.

  Poznámka: Všechny odporové hodnoty jsou brány s 5% nepřesností.

 5. Pokud bomba obsahuje rozsvícený indikátor FRK, tak připojte také primární vstup do druhého (sekundárního) výstupu, s cílovým odporem.

  Poznámka: To znamená, že C a D budou také připojeny s nějakým konečným odporem. Tato hodnota není brána jako část vašeho řešení, a tak může být jakákoliv.

 6. Pokud podmínka v kroku 5 nebyla splněna a bomba obsahuje alespoň 1 D baterii, tak připojte sekundární vstup do sekundárního výstupu, s 0Ω odporem.

 7. Zmáčkněte tlačítko CHECK abyste zkontrolovali výsledek. Všechny vstupní/výstupní páry, které nebyly zmíněny, by měly být odpojeny.

Na následující straně se naučíte jak spočítat výsledný odpor.

Spočítání odporu

Je zde pět možností jak propojit vstup a výstup.

 1. Bez rezistorů, 0Ω odpor.
 2. Vrchím rezistorem.
 3. Spodním rezistorem.
 4. Oba rezistory serióvě.
      tj. vstup → vrchní rezistor → spodní rezistor → výstup
  Kombinovaný odpor je součet jednotlivých rezistorů.
 5. Oba rezistory paralelně.
      tj. vstup → vrchní rezistor, vstup → spodní rezistor,
      vrchní rezistor → výstup, spodní rezistor → výstup
  Kombinovaný odpor je menší než odpor obou jednotlivých rezistorů.

Pro zvědavé... Je to: 1/(1/(Vrchní odpor) + 1/(spodní odpor)
Nebojte se, tohle v testu nebude.

Jak číst rezistory

Každý rezistor má sekvenci tří barevných pásek, které značí dvouciferné číslo a násobitel. Čtvrtá páska značí hodnotu tolerance (je nepoužita). Čtvrtá páska je oddělena mezerou od prvních tří. Rezistory mohou být otočeny; dávejte si pozor na to, abyste četli barvy pásek ve správném směru.

Barva První Páska Druhá Páska Násobitel
Černá 0 0
Hnědá 1 1 10Ω
Červená 2 2 100Ω
Oranžová 3 3 1,000Ω
Žlutá 4 4 10,000Ω
Zelená 5 5 100,000Ω
Modrá 6 6 1,000,000Ω
Fialová 7 7 10,000,000Ω
Šedá 8 8
Bílá 9 9
Zlatá 0.1Ω
Stříbrná 0.01Ω

Například, Zelená Fialová Žlutá značí 57 × 10,000Ω = 570,000Ω.