Na téma Rubikových Hodin (čeština)

Čas je relativní pojem. Ale můžeš se z něho zbláznit.

Tento modul je možný vyřešit stejně jako reálné Rubikovy Hodiny.

Jinak, opakujte dokud všechny hodiny na přední a zadní straně nebudou nastaveny na 12 hodin:

  • Vyberte instrukci v níže uvedené tabulce na základě toho, které hodiny svítí (velký čtverec) a který mezibod svítí (malý čtverec).
  • Vyberte dvě úpravy z druhé tabulky:
    • Pokud je toto vaše první fáze: První čtyři znaky vašeho sériového čísla určují: akci první úpravy, množství první úpravy, akci druhé úpravy a množství druhé úpravy.
    • Jinak: V každém sloupci se posuňte o jednu řádku. Pokud přejdete poslední řádku vraťte se zpět na první.
  • Pokud máte ‘Pohybové’ úpravy, použijte je na vzorový čtverec. Pokud přejdete přes okraj, vraťte se zpět na opačnou stranu mřížky.
  • Ve vzorovém čtverci, horní dvě šipky ukazují, které mezibody přepnout. Spodní šipka a číslo ukazují, které ozubené okolo otočit a kolik hodin ve směru hodinových ručiček (VSHR). Linka nad číslem ukazuje, že se bude otáčet proti směru hodinových ručiček (PSHR).
  • Pokud máte jiné úpravy, použijte je k změně instrukcí. ‘Otáčecí’ úpravy jsou použity jako první.
  • Použijte upravené instrukce na Hodiny. Na závěr otočte Hodiny na druhou stranu.

Instrukce

⇖ ⇘
⇙ 6
⇖ ⇗
⇘ 6
⇖ ⇘
⇙ 4
⇖ ⇘
⇘ 1
⇙ ⇘
⇖ 2
⇖ ⇗
⇙ 6
⇗ ⇙
⇗ 4
⇗ ⇙
⇗ 3
⇗ ⇙
⇗ 1
⇖ ⇗
⇖ 6
⇗ ⇘
⇘ 4
⇖ ⇙
⇖ 3
⇙ ⇘
⇖ 4
⇖ ⇙
⇘ 1
⇖ ⇙
⇗ 5
⇖ ⇗
⇖ 3
⇖ ⇙
⇙ 1
⇖ ⇙
⇘ 5
⇗ ⇘
⇖ 2
⇗ ⇘
⇙ 3
⇖ ⇗
⇗ 5
⇙ ⇘
⇘ 4
⇖ ⇘
⇙ 2
⇖ ⇙
⇘ 5
⇙ ⇘
⇗ 4
⇙ ⇘
⇘ 2
⇗ ⇙
⇙ 3
⇗ ⇘
⇙ 5
⇗ ⇙
⇗ 1
⇖ ⇘
⇖ 5
⇗ ⇘
⇗ 2
⇖ ⇘
⇖ 2
⇙ ⇘
⇙ 3
⇗ ⇙
⇘ 6
⇗ ⇘
⇗ 6
⇖ ⇗
⇖ 1

Úpravy

Akce Množství (x)
A B C Posuňte se o x velkých čtverců doprava Počet AA baterií + 1
D E F Posuňte se o x malých čtverců dolů Počet rozsvícených indikátorů + 1
G H I Změňte ostatní mezibody pokud je x sudé Počet baterií + 1
J K L Posuňte se o x velkých čtverců nahoru Počet nerozsvícených indikátorů + 1
M N O Posuňte se o x malých čtverců doprava Počet D baterií + 1
P Q R Otočte hodiny obráceně pokud je x liché Počet indikátorů + 1
S T U Posuňte se o x velkých čtverců doleva Počet AA baterií + 1
V W X Posuňte se o x malých čtverců nahoru Počet rozsvícených indikátorů + 1
Y Z 0 Přičtěte x hodin VSHR Počet baterií + 1
1 2 3 Posuňte se o x velkých čtverců dolů Počet nerozsvícených indikátorů + 1
4 5 6 Posuňte se o x malých čtverců doleva Počet D baterií + 1
7 8 9 Pčičtete x hodin PSHR Počet indikátorů + 1