Na téma Bezpečnostního Trezoru (čeština)

Tento trezor obsahuje buď obrovské bohatství, nebo je prázdný.

 • K vyřešení modulu musí být správně otočeno všech 6 ciferníků.
 • Každý ciferník má jednu pozici, kde při otočení klikne hlasitěji. Tato pozice je začáteční pozicí pro daný ciferník. Najděte začáteční pozici pro všechny ciferníky.
 • Řiďte se následujícími pravidly abyste zjistili o kolik otoček máte otočit ciferníky od začáteční pozice.
 • Zmáčkněte páčku ke kontrole řešení. Všechny správně otočené ciferníky se zbarví na zeleno, a všechny špatně otočené ciferníky se zbarví na červeno.
 • Začněte s 0, přičtěte počet typů portů vynásobených číslem 7.
 • Přičtěte počet rozsvícených indikátorů s písmenem stejným jako v sériovém čísle vynásobených číslem 5.
 • Přičtěte počet nerozsvícených indikátorů s písmenem stejným jako v sériovém čísle.
 • Pro prvních pět ciferníků: přičtěte číslo získané z tabulky na další straně, použijte při tom lokaci daného ciferníku a znak v sériovém čísle.
 • Pro poslední ciferník: přičtěte součet čísel z posledního sloupce použitím všech znaků ze sériového čísla.
 • Poznámka: Otočení ciferníků dokola = 12 otoček.
 • Poznámka 2: Vzorec na vypočítání počtu otoček je 0 + (Px7) + (Rx5) + N + T. Kde
  P = Počet typů portů
  R = Počet rozsvícených indikátorů s písmenem stejným jako v sériovém čísle
  N = Počet nerozsvícených indikátorů s písmenem stejným jako v sériovém čísle
  T = Čísla z tabulky
Pozice ciferníku
Horní řada Spodní řada
Nalevo Uproostřed Napravo Nalevo Uproostřed Napravo
Znak v sériovém čísle
První Druhý Třetí Čtvrtý Pátý Všechny
A 8 3 4 8 9 0
B 10 1 3 7 3 8
C 2 1 1 5 3 6
D 11 6 11 11 7 7
E 0 5 5 8 2 1
F 4 2 7 7 1 5
G 7 4 4 2 10 5
H 8 3 6 6 6 5
I 0 11 0 0 9 10
J 2 11 8 0 5 6
K 5 2 5 1 0 4
L 1 9 8 11 11 11
M 1 7 9 5 6 2
N 9 5 1 4 4 9
O 5 9 8 10 2 8
P 3 10 9 1 9 7
Q 4 10 6 1 4 8
R 8 0 4 0 6 11
S 9 4 0 6 3 10
T 7 6 7 11 5 3
U 11 9 6 3 11 1
V 11 11 2 8 1 0
W 6 0 11 6 11 2
X 4 2 7 2 8 10
Y 10 7 10 10 8 9
Z 3 7 1 10 0 4
0 7 0 3 5 8 6
1 9 10 10 9 1 2
2 2 5 11 7 7 3
3 10 8 10 4 10 4
4 6 8 0 3 5 0
5 6 3 3 3 0 11
6 1 1 5 2 7 3
7 0 6 2 4 2 1
8 5 4 9 9 10 7
9 3 8 2 9 4 9