Na téma Mořských Mušlí (čeština)

Komunikace je rozhodujícím faktorem při zneškodňování bomb. Nejeden by se dokonce domníval, že tento modul nechce být zneškodněn.

  • Na tomto modulu se objeví displej a pět tlačítek.
  • Na displeji se objeví věta. První dvě slova této věty se vztahují k řádce v Tabulce 1. Třetí a čtvrté slovo se vztahuje ke sloupci v Tabulce 1. Zbytek věty se vztahuje k Tabulce 2.
  • Z Tabulky 1 zjistěte kód a tento kód aplikujte do tabulky 2, která vám poví jaká slova máte zmáčknout.
  • Tlačítka musí být zmáčknuta ve správném pořadí. Zmáčknutím špatného tlačítka dostanete chybu a zresetujete aktuální fázi modulu.
  • Stačí třikrát zadat správnou sekvenci slov, aby se modul zneškodnil.

Tabulka 1:

SEA SHELLS SHE SHELLS SEA SELLS SHE SELLS
SHE SELLS BDABDAB ACEEAC EACEACE DAABDAB
SHE SHELLS BEEBBE CDCCDB EAEAEA BEEDA
SEA SHELLS ABABA EAAEEA DBEAC ABDBAA
SEA SELLS ACACEAC DBAEC EBDADAB CECEC

Tabulka 2:

ON THE SEA SHORE A = shoe
D = sit
B = shih tzu
E = sushi
C = she
 
ON THE SHE SORE A = can
D = 2
B = toucan
E = cancan
C = tutu
 
ON THE SHE SURE A = witch
D = twitch
B = switch
E = stitch
C = itch
 
ON THE SEESAW A = burglar alarm
D = burger
B = Bulgaria
E = llama
C = armour