Na téma Námořní Signalizace (čeština)

Tento modul vyžaduje námořní pozornost. Naneštěstí pro tebe je kostra bomba suchá.

Na druhé straně se nachází vysvětlivky k námořní signalizaci.

  • Na modulu námořní signalizace uvidíte tlačítko zpět (<), tlačítko dopředu (>), tlačítko pro potvrzení (OK) a samotnou námořní signalizaci.
  • Použitím tlačítek zpět a dopředu navigujte skrz sekvenci námořních signalizací, která začíná námořním znakem úplně vlevo a končí námořním znakem úplně vpravo.
  • Sekvence námořních sekvencí obsahuje některé znaky ze sériového čísla, ale také zahrnuje jeden znak, který není v sériovém čísle.
  • Pomocí zmíněných tlačítek navigujte právě k tomuto znaku, který není v sériovém čísle a zmáčkněte tlačítko OK.
  • Kontrolní znaky, jako např. 'Číslice', 'Písmena', 'Chyba', 'Pauza' nebo 'Zrušit' se nepočítají jako správná odpověď.

Vysvětlivky k námořní signalizaci

Číslice se signalizují, když se poprvé signalizuje 'Číslice', po tomto signálu následují číslice. Podobně, písmena se signalizují, když se poprvé signalizuje 'Písmena', po tomto signálu následují písmena.

Použijte následující tabulku, abyste věděli jak rozluštit znaky námořní signalizace.

Rest / Space
Pauza / Mezera
Numerals
Číslice
Error / Attention
Chyba / Upozornění
A or 1
A nebo 1
B or 2
B nebo 2
C or 3
C nebo 3
D or 4
D nebo 4
E or 5
E nebo 5
F or 6
F nebo 6
G or 7
G nebo 7
H or 8
H nebo 8
I or 9
I nebo 9
J or Letters
J nebo Písmena
K or 0
K nebo 0
L
L
M
M
N
N
O
O
P
P
Q
Q
R
R
S
S
T
T
U
U
V
V
W
W
X
X
Y
Y
Z
Z
Cancel / Annul
Zrušit / Anulovat