Over Semaforen

Deze module vereist aandacht van de zee - helaas is de bom kurkdroog.

De volgende pagina bevat de lijst van semaforen.

  • Elke semafoor module bevat een knop voor vorige, een knop voor volgende, een OK knop en een semafoor indicator.
  • Gebruik de knoppen voor vorige en volgende om door de reeks semaforen te navigeren, beginnende bij het meest linker semafoor en eindigend bij het meest rechtse semafoor.
  • De reeks semaforen bevat enkele karakters van het serienummer op de bom, maar bevat ook een karakter dat geen onderdeel is van het serienummer.
  • Navigeer naar precies dat karakter dat geen onderdeel is van het serienummer, en klik op de OK knop.
  • Stuurcodes zoals 'Nummers', 'Letters', 'Fout', 'Rust' en 'Annuleren' worden niet als geldige antwoorden beschouwd.

Lijst van Semaforen

Nummers worden geseind door eerst 'Nummers' te seinen, en dan de nummers. Vergelijkbaar worden letters geseind door eerst 'Letters' te seinen en dan de letters.

Gebruik de volgende plaatjes om de semaforen te interpreteren.

Rest / Space
Rust / Spatie
Numerals
Nummers
Error / Attention
Fout / Attentie
A or 1
A of 1
B or 2
B of 2
C or 3
C of 3
D or 4
D of 4
E or 5
E of 5
F or 6
F of 6
G or 7
G of 7
H or 8
H of 8
I or 9
I of 9
J or Letters
J of Letters
K or 0
K of 0
L
L
M
M
N
N
O
O
P
P
Q
Q
R
R
S
S
T
T
U
U
V
V
W
W
X
X
Y
Y
Z
Z
Cancel / Annul
Annuleren

(All images by Denelson83, used under CC-BY-SA-3.0, via Wikimedia Commons)