Odnośnie Semaforów

Jeśli masz Morskie Oko - Twoja bomba się nie zmoczy.

Na następnej stronie znajdują się znaki wydawane przez semafor.

  • Ten moduł zawiera przycisk "wstecz", przycisk "następny", przycisk "OK" oraz wyświetlacz semafora.
  • Użyj przycisków "wstecz" oraz "następny" aby przechodzić między kolejnymi semaforami, zaczynając od semafora pierwszego z lewej strony, a kończąc na semaforze najbardziej z prawej strony.
  • Semafory kolejno zawierają różne znaki z numeru seryjnego bomby, ale również znajduje się tam jeden znak, którego nie ma w numerze seryjnym.
  • Przejdź do tego znaku, który nie znajduje się w numerze seryjnym, a następnie naciśnij przycisk "OK".
  • Zwróć uwagę, że znaki takie jak "liczby", "litery", "błąd", "przerwa" oraz "anuluj" nie są rozpatrywane jako poprawne odpowiedzi.

Znaki wydawane przez semafor

Liczby sygnalizowane są poprzez wyświetlenie napierw znaku "liczby", a następnie liczb. Podobnie sprawa się ma z literami - najpierw sygnalizowany jest znak "litery", a następnie konkretne litery.

Użyj poniższej grafiki, aby wiedzieć jak interpretować znaki wydawane przez semafor.

Rest / Space
Przerwa
Numerals
Liczby
Error / Attention
Błąd / Uwaga
A or 1
A lub 1
B or 2
B lub 2
C or 3
C lub 3
D or 4
D lub 4
E or 5
E lub 5
F or 6
F lub 6
G or 7
G lub 7
H or 8
H lub 8
I or 9
I lub 9
J or Letters
J lub Litery
K or 0
K lub 0
L
L
M
M
N
N
O
O
P
P
Q
Q
R
R
S
S
T
T
U
U
V
V
W
W
X
X
Y
Y
Z
Z
Cancel / Annul
Anuluj

(Wszystkie zdjęcia od Denelson83, użyte na podstawie CC-BY-SA-3.0, przez Wikimedia Commons)