Na téma Změny Tvaru (čeština)

Koncept je prostý: změnit tvar na jiný tvar na základě daných pravidel. Nicméně, pravidla nejsou tak prostá.

V grafu na druhé straně začněte u tvaru, který se zobrazuje na modulu.
Dále odpovídejte na otázky, které jsou u každého tvaru napsány.
Pokud se dostanete na stejné místo podruhé, znamená to, že tento tvar je vaše odpověď.
Odešlete tento tvar pro zneškondění modulu.

Obsahuje bomba DVI-D port? Obsahuje bomba rozsvícený indikátor SIG? Obsahuje bomba RJ-45 port? Obsahuje sériové číslo samohlásku? Obsahuje bomba rozsvícený indikátor IND? Obsahuje bomba PS/2 port? Obsahuje bomba nerozsvícený indikátor FRQ? Obsahuje bomba parallelní port? Obsahuje bomba 3 nebo více baterií? Obsahuje bomba 2 nebo více AA baterií? Je poslední číslo sériového čísla liché? Obsahuje bomba rozsvícený indikátor MSA? Obsahuje bomba nerozsvícený indikátor BOB? Obsahuje bomba rozsvícený indikátor SND? Obsahuje bomba Stereo RCA port? Obsahuje bomba nerozsvícený indikátor CAR? ANO NE ANO NE ANO NE ANO NE ANO NE ANO NE ANO NE ANO NE ANO NE ANO NE ANO NE ANO NE ANO NE ANO NE ANO NE ANO NE