Na téma Hloupých Automatů (čeština)

Sassy Sally říkává promiň od dob co polila Soggy Stevena polévkou.

Zmáčkněte tlačítko “KEEP” pouze tehdy když jsou automaty LEGÁLNÍ. Zmáčkněte páčku pouze tehdy když jsou automaty NELEGÁLNÍ. Modul se automaticky zneškodní po zmáčknutí tlačítka “KEEP” nebo když 4x zmáčknete páčku.

Automaty jsou NELEGÁLNÍ když jakákoliv z následujcíích vět je pravdivá.

 • Je tu přesně jeden Silly Sausage.
 • Je tu přesně jeden Sassy Sally.
  • Tato věta není pravdivá pokud před 2 fázemi automat na stejné pozici byl Soggy.
 • Je tu 2x nebo vícekrát Soggy Steven.
 • Je tu 3x Simon.
  • Tato věta není pravdivá pokud jakýkoliv z nich je Sassy.
 • Je tu Sausage sousedící se Sally.
  • Tato věta není pravdivá pokud všechny sousedící Sally jsou Soggy.
 • Je tu přesně 2x Silly automat.
  • Tato věta není pravdivá pokudu jsou oba Steven.
 • Je tu přesně jeden Soggy automat.
  • Tato věta není pravdivá pokud v předešlé fázi byl Sausage.
 • Všechny 3 automaty mají stejný symbol a barvu.
  • Tato věta není pravdivá pokud se Soggy Sausage vyskytl v jakékoliv z předešlých fází.
 • Všechny 3 automaty mají stejnou barvu.
  • Tato věta není pravdivá pokud jakýkoliv z nich je Sally nebo se Silly Steven vyskytl v předešlé fázi.
 • Je tu Silly Simon.
  • Tato věta není pravdivá pokud se Sassy Sausage vyskytl v jakékoliv z předešlých fází.

PODTRŽENÁ slova jsou názvy automatů, které odvodíte pomocí správného klíčového slova, barvy symbolu a samostného symbolu z níže uvedené tabulky.

Klíčové slovo je napsáno na displeji. Toto slovo se změní, když zmáčknete páčku.

Názvy Automatů
SassySillySoggySallySimonSausageSteven
Klíčové Slovo SassyModráČervenáZelenáTřešněHrozenBombaMince
SillyModráZelenáČervenáMinceBombaHrozenTřešně
SoggyZelenáModráČervenáMinceTřešněBombaHrozen
SallyČervenáModráZelenáHrozenTřešněBombaMince
SimonČervenáZelenáModráBombaHrozenTřešněMince
SausageČervenáModráZelenáHrozenBombaMinceTřešně
StevenZelenáČervenáModráTřešněBombaMinceHrozen