Na téma Simon Křičí (čeština)

Je rozzlobený! Je rozzuřený! Má to mít!

 • Tento modul obsahuje šest světel obarvená červenou, oranžovou, žlutou, zelenou, modrou a fialovou barvou.
 • Světla budou blikat v sekvenci, která se po každé fázi zvětší.
 • Jsou tu 3 fáze.
 • V každé fázi zvažte celou sekvenci bliknutí.
 • Ve velké tabulce najděte první pravidlo které platí a správný sloupec.
 • Z tohoto výsledku vezměte písmeno na takové pozici jako je vaše aktuální fáze a podívejte se na malou tabulku.
 • V malé tabulce znak “≥ 3...” znamená “Pokud je na bombě 3 anebo více...” a znak “#” znamená “v sériovém čísle”.
 • V malé tabulce si najděte správný řádek (což jsou všechna pravidla, která platí) a správný sloupec (což je to jedno písmeno z velké tabulky).
 • Zmáčkněte všechny výsledky, které vám vyšly.
 • Barvy jsou (Č)ervená, (O)ranžová, (Ž)lutá, (Z)elená, (M)odrá a (F)ialová.
 • Pokaždé co sekvence znovu zabliká, váš vstup aktuální fáze je zresetován.
A C D E F H
≥ 3 indikátorů Ž O Z Č M F
≥ 3 portů F Ž Č M O Z
≥ 3 cifer v # O Z M F Č Ž
≥ 3 písmen v # Z M O Ž F Č
≥ 3 batterií Č F Ž O Z M
≥ 3 držáků na baterie M Č F Z Ž O

1. Fáze: První blikající barva

2. Fáze: Druhá blikající barva

3. Fáze: Třetí blikající barva

Červená Oranžová Žlutá Zelená Modrá Fialová
Pokud tři sousedící barvy zablikaly ve směru hodinových ručiček FFC CEH HAF ECD DDE AHA
Jinak pokud blikla barva, následně její sousedící, a následně zase ta první AHF DFC ECH CDE FEA HAD
Jiank pokud blikla maximálně jedna barva z následujících: Červená, Žlutá, Modrá DED ECF FHE HAA AFH CDC
Jinak pokud tu jsou dvě barvy ležící naproti sobě, které nezablikaly HCE ADA CFD DHH EAC FEF
Jinak pokud dvě sousedící barvy zablikaly ve směru hodinových ručiček CAH FHD DDA AEC HCF EFE
Jinak EDA HAE AEC FFF CHD DCH