Na téma Zkreslených Automatů (čeština)

Toto musí být nějakým způsobem nelegální...

Navštivte Dodatek Matematiky pro vysvětlení matematických pojmů.
  • Modul zkreslených automatů obsahuje 3 číselné displeje a tlačítko na odeslání.
  • Na základě aktuálních čísel na displeji na automatech, odešlete správná čísla, která zjistíte v tabulkách níže. Každá tabulka má nadpis podle toho ke kterému automatu se vztahuje.
  • Jakmile všechna pravidla byla použita, zkontrolute zda je nějaké číslo menší než 0 nebo větší jak 9. Pokud ano přičítejte/odečítejte 10 dokud čísla nebudou v rozmezí 0-9.
  • Pokud odešlete nesprávná čísla, automaty ukážou nová čísla a dá vám to chybu.
POZNÁMKA: Originální číslo je číslo před veškerou úpravou.
POZNÁMKA 2: V sekci Pro všechny automaty první dvě pravidla platí pro všechny cifry. Ostatní pravidla v této sekci platí rovněž pro všechny cifry, ale jakmile jedna cifra splní nějaké pravidlo z této sekce, s touto cifrou už v této sekci dál nepočítáte a počítáte pouze se zbývajícími ciframi.
Pro Všechny Automaty
Všechny 2 vyměňte za 5 a všechny 7 vyměňte za 0.
Za každý rozsvícený indikátor přičtěte 1 ke každému číslu a za každý nerozsvícený indikátor odečtěte 1 od každého čísla.
Vyberte první pravidlo které platí
Pokud je číslo násobkem 3 [0,3,6,9] přičtěte 4 k němu.
Jinak pokud je číslo větší než 7 vynásobte ho 2.
Jinak pokud je číslo menší než 3 a je sudé [0,2] vydělte ho 2.
Jinak pokud je na bombě RCA nebo PS/2 port na bombě, přeskočte zbytek pravidel v této sekci.
Jinak vezměte originální cifru a přičtete k ní počet baterií na bombě.
První Automat
Pokud je číslo sudé a větší jak 5 vydělte ho 2.
Jinak pokud je číslo prvočíslem přičtěte k němu číslo ze sériového čísla úplně vpravo.
Jinak pokud je na bombě parallelní port vynásobte ho -1.
Jinak pokud je originální cifra automatu uprostřed lichá tak nechte toto číslo nezměněné.
Jinak odečtěte 2 od tohoto čísla.
Druhý Automat
Vyberte první pravidlo které platí
Pokud je na bombě nerozsvícený indikátor BOB, nechte toto číslo nezměněné.
Jinak pokud je číslo na tomto automatu O, přičtěte originální cifru z prvního automatu.
Jinak pokud je číslo v Fibonaciho posloupnosti, přičtěte další číslo z Fibonaciho posloupnosti na základě prvního výskytu čísla (Pokud je to 1 tak přičtěte 1).
Jinak pokud je číslo větší nebo rovno 7 tak přičtete 4.
Jinak vynásobte číslo 3.
Třetí Automat
Vyberte první pravidlo které platí
Pokud je na bombě sériový port tak přičtěte největší číslo ze sériového čísla.
Jinak pokud originální cifra je stejná jako jiná originální cifra tak nechte toto číslo nezměněné.
Jinak pokud je číso větší nebo rovno 5 tak číslo převeďte do binární soustavy a sečtěte všechny cifry (počeet jedniček) u originálního čísla.
Jinak přičtěte 1.

Dodatek Matematiky: Vysvětlení matematických pojmů

1) Fibonaciho posloupnost

1, 1, 2, 3, 5, 8, 13, 21, 34, 55, 89, 144, ...

2) Prvočísla

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26 27 28 29

3) Převedení do Binární soustavy

Desítková soustava Binárí Soustava
0 0000
1 0001
2 0010
3 0011
4 0100
5 0101
6 0110
7 0111
8 1000
9 1001
10 1010