Na téma Super Výrokové Logiky (čeština)

Tak to udělej.

Nastavte booleanovy proměnné, aby všechny zobrazené rovnice dávaly smysl, dále stisknětě tlačítko bez popisku, abyste zneškodnili modul.

Operace jsou stejné jako ve Výrokové Logice.

Negace má vyšší prioritu než ostatní operace.

Seznam logických operací.

Logické Operace Symbol Ekvivalent k Logickému Členu Význam
Negace ¬ NOT Negace tvrzení je pravdivá, pokud je tvrzení nepravdivé. Jinak je negace tvrzení nepravdivá.
Konjunkce AND Tvrzení je pravdivé, pokud obě jeho části jsou pravdivé. Jinak je tvrzení nepravdivé.
Disjunkce OR Tvrzení je pravdivé, pokud alespoň jedna jeho část je pravdivá. Jinak je tvrzení nepravdivé.
Exkluzivní Disjunkce XOR Tvrzení je pravdivé, pokud přesně jedna jeho část je pravdivá. Jinak je tvrzení nepravdivé.
Negovaná Konjunkce | NAND [OPAK KONJUNKCE] Tvrzení je nepravdivé, pokud obě jeho části jsou pravdivé. Jinak je tvrzení pravdivé.
Negovaná Disjunkce NOR [OPAK DISJUNKCE] Tvrzení je nepravdivé, pokud alespoň jedna jeho část je pravdivá. Jinak je tvrzení pravdivé.
Negovaná Exkluzivní Disjunkce XNOR [OPAK EXKLUZIVNÍ DISJUNKCE] Tvrzení je nepravdivé, pokud přesně jedna jeho část je pravdivá. Jinak je tvrzení pravdivé.
Implikace (Zleva) IMPLIES Tvrzení je nepravdivé, pokud jeho levá část je pravdivá a jeho pravá část je nepravdivá. Jinak je tvrzení pravdivé.
Implikace (Zprava) IMPLIED BY [OPAK IMPLIKACE] Tvrzení je nepravdivé, pokud jeho levá část je nepravdivá a jeho pravá část je pravdivá. Jinak je tvrzení pravdivé.