Na téma Symbolických Hesel (čeština)

Webové stránky nyní umožňují použít symboly v heslech, ale to je směšné!

  1. Tento modul obsahuje 6 symbolů. Najděte v níže uvedené tabulce oblast 2×3 (2 vysokou a 3 širokou) se stejnými šesti symboly. SYMBOLY NEMUSÍ BÝT VE STEJNÉM POŘADÍ (budou náhodně rozmístěny do té oblasti 2×3).
  2. Následně použijte tlačítka, nacházející se vedle obrazovky, k uspořádání symbolů, aby pozice těchto symbolů odpovídaly těm v oblasti 2×3 v tabulce. Vedle tlačítek se nacházejí šipky, ukazující kterým směrem se symboly pohnou v případě, že tlačítko zmáčknete.