Na téma Textového Pole (čeština)

Je to triviální. Prostě můžeš mít na obrazovce jedno z 6 písmen! Počkej, co jsi to řekl? Každé písmeno má 5 podmínek ke kontrole? Tak nic, beru zpět.

 • Tento modul obsahuje 3×4 textové pole. Všechni písmena v polích jsou stejná a jedná se o písmena od A do F.
 • Na základě tohoto písmene, přejděte na 1. Kroka najděte tabulku s vaším písmenem, která obsahuje podmínky. Obdržte název tabulky z první podmínky, která bude platit.
 • Přejděte na 2. Kroka najděte tuto tabulku, na základě předchozího kroku.
 • Vyberte všechna písmena v textovém poli, která se shodují s tabulkou. Modul je zneškodněn ve chvíli kdy všechna správná pole byla zmáčknuta.
 • Upozornění: Zmáčknutí pole před rozsvícením světel, opakované mačkání stejného pole nebo zmáčknutí špatného pole vám dá chybu!

1. Krok: Podmínky pro jednotlivá písmena

Písmeno A

 • Rozsvícený indikátor CLR: 1459
 • Více než 2 baterie: BBFF
 • Přesně 1 baterii: 7F67
 • Rozsvícený indikátor FRK: DC52
 • Jinak: A0C1

Písmeno B

 • Žádné baterie: 965A
 • Poslední číslo sériového čísla je liché: 1459
 • Žádný sériový port: DC52
 • Rozsvícený indikátor TRN: A0C1
 • Jinak: 7F67

Písmeno C

 • DVI-D port: AA12
 • Přesně 2 baterie: FB01
 • Žádné samohlásky v sériovém čísle: DC52
 • Rozsvícený indikátor CAR: 1459
 • Jinak: 7F67

Písmeno D

 • Parallelní port: FB01
 • Méně jak 2 baterie: AA12
 • Rozsvícený indikátor SIG: BBFF
 • Žádný PS/2 port: 965A
 • Jinak: 1459

Písmeno E

 • Méně jak 3 baterie: 7F67
 • Žádný Stereo RCA port: AA12
 • Rozsvícený indikátor BOB: A0C1
 • RJ-45 port: BBFF
 • Jinak: DC52

Písmeno F

 • Žádný Sériový port: DC52
 • Sériové číslo obsahuje samohlásky: A0C1
 • Rozsvícený indikátor IND: 1459
 • Poslední číslo sériového čísla je sudé: FB01
 • Jinak: AA12

2. Krok: Seznam Tabulek

Tabulka FB01

DCFA
BEFF
BBBC

Tabulka 965A

CBEF
EBFE
DCAA

Tabulka 1459

BABB
CDFD
DFCE

Tabulka BBFF

DABF
DFBE
CEBA

Tabulka DC52

CBDE
AFDC
BEBD

Tabulka 7F67

ADCB
ACBC
AEFA

Tabulka A0C1

ECFA
CFBD
FFBC

Tabulka AA12

BEAB
EDFA
BCEC