O Polu Tekstowym

To banalne. Trzeba tylko usunąć 6 liter! Czekaj, co powiedziałeś? Do każdej litery trzeba sprawdzić 5 zasad? Nieważne.

 • Ten moduł zawiera pole liter o wielkości 3×4. Wszystkie litery w tym polu są takie same i w skali A-F.
 • Na podstawie litery, spójrz na Sekcję A i postępuj zgodnie z zestawem zasad dla tej litery z góry na dół. Z pierwszej zasady, która jest zgodna zdobądź nazwę tabeli.
 • Na podstawie poprzedniego kroku znajdź odpowiednią tabelę w Sekcji B.
 • Wybierz wszystkie litery z pola które odpowiadają tabeli. Moduł zostanie dezaktywowany gdy odpowiednie litery zostaną zaznaczone.
 • Ostrożnie: Wciśnięcie przycisku przed włączeniem światła lub klkanie tego samego przycisku spowoduje pomyłkę!

Typy wskaźników przedstawiono w załączniku A.
Typy portów przedstawiono w załączniku C.

Sekcja A: Zestaw zasad liter

Litera A

 • Jest aktywny wskaźnik CLR: 1459
 • Baterii jest więcej niż 2: BBFF
 • Jest dokładnie 1 bateria: 7F67
 • Jest aktywny wskaźnik FRK: DC52
 • W przeciwnym razie: A0C1

Litera B

 • Brak baterii: 965A
 • Ostatnia cyfra numeru seryjnego jest nieparzysta: 1459
 • Brak portu szeregowego: DC52
 • Jest aktywny wskaźnik TRN: A0C1
 • W przeciwnym razie: 7F67

Litera C

 • Jest port DVI-D: AA12
 • Są dokładnie 2 baterie: FB01
 • Brak samogłosek w numerze seryjnym: DC52
 • Jest aktywny wskaźnik CAR: 1459
 • W przeciwnym razie: 7F67

Litera D

 • Jest port równoległy: FB01
 • Baterii jest mniej niż 2: AA12
 • Jest aktywny wskaźnik SIG: BBFF
 • Brak portu PS/2: 965A
 • W przeciwnym razie: 1459

Litera E

 • Baterii jest mniej niż 3: 7F67
 • Brak portu stereo RCA: AA12
 • Jest aktywny wskaźnik BOB: A0C1
 • Jest port RJ-45: BBFF
 • W przeciwnym razie: DC52

Litera F

 • Brak portu szeregowego: DC52
 • Są samogłoski w numerze seryjnym: A0C1
 • Jest aktywny wskaźnik IND: 1459
 • Ostatnia cyfra numeru seryjnego jest parzysta: FB01
 • W przeciwnym razie: AA12

Sekcja B: Lista Tabel

Tabela FB01

DCFA
BEFF
BBBC

Tabela 965A

CBEF
EBFE
DCAA

Tabela 1459

BABB
CDFD
DFCE

Tabela BBFF

DABF
DFBE
CEBA

Tabela DC52

CBDE
AFDC
BEBD

Tabela 7F67

ADCB
ACBC
AEFA

Tabela A0C1

ECFA
CFBD
FFBC

Tabela AA12

BEAB
EDFA
BCEC