Na téma Žárovek (čeština)

Kolik expertů na bomby je potřeba na zašroubování žárovky?

U tohoto modulu potřebujete vědět

 • 1) INDIKÁTORY
 • 2) BARVU ŽÁROVKY
 • 3) PRŮHLEDNOST ŽÁROVKY (jestli je nebo není průhledná)
 • 4) STAV ŽÁROVKY (jestli svítí nebo ne)
 • Krom toho modul obsahuje dvě tlačítka s nápisem I a O

  Pokud uděláte chybu, z důvodu že jste zmáčkli špatné tlačítko, tak to ignorujte a pokračujte Pokud uděláte chybu, z důvodu že jste odšroubovali nebo zašroubovali žárovku v nesprávnou chvíli, tak musíte se vrátit abyste mohli pokračovat

  Začneme Krokem 1.

  Pokud je žárovka zašroubována, dlouhé stisknutí jednoho tlačítka obnoví modul zpět do kroku 1. Pokud toto uděláte, když je žárovka vypnutá, dojde k chybě.

  Krok 1
  • Pokud žárovka svítí a je průhledná tak zmáčkněte I a jdeěte na Krok 2.
  • Pokud žárovka svítí a není průhledná tak zmáčkněte O a jděte na Krok 3.
  • Jinak odšroubujte žárovku a jděte na Krok 4.
  Krok 2
  • Pokud je žárovka červená, tak zmáčkněte I, potom ji odšroubujte a jděte na Krok 5.
  • Pokud je žárovka bílá, tak zmáčkněte O, potom ji odšroubujte a jděte na Krok 6.
  • Jinak odšroubujte žárovku a jděte na Krok 7.
  Krok 3
  • Pokud je žárovka zelená, tak zmáčkněte I, potom ji odšroubujte a jděte na Krok 6.
  • Pokud je žárovka fialová, tak zmáčkněte O, potom ji odšroubujte a jděte na Krok 5.
  • Jinak odšroubujte žárovku a jděte na Krok 8.
  Krok 4
  • Pokud má bomba alespoň jeden z těchto indikátorů: CAR, IND, MSA or SND, tak zmáčkněte I a jděte na Krok 9.
  • Jinak zmáčkněte O a jděte na Krok 10.
  Krok 5
  • Pokud světlo po Kroku 1 zhaslo, zmáčkněte stejné tlačítko znovu, a potom zašroubujte žárovku.
  • Jinak zmáčkněte tlačítko, které jste ještě nemačkali, a potom zašroubujte žárovku.
  Krok 6
  • Pokud žárovka zhasla, když jste zmáčkl I, zmáčkněte tlačítko, které jste zmáčkl v Kroku 1, a potom zašroubujte žárovku.
  • Jinak, zmáčkněte tlačítko, které jste zmáčkl v Kroku 2 nebo 3, a potom zašroubujte žárovku.
  Krok 7
  • Pokud je žárovka zelená, tak zmáčkněte I, pamatujte si SIG a jděte na Krok 11.
  • Pokud je žárovka fialová, tak zmáčkněte I, zašroubujte žárovku a jděte na Krok 12.
  • Pokud je žárovka modrá, tak zmáčkněte O, pamatujte si CLR a jděte na Krok 11.
  • Jinak zmáčkněte O, zašroubujte žárovku a jděte na Krok 13.
  Krok 8
  • Pokud je žárovka bílá, tak zmáčkněte I, pamatujte si FRQ a jděte na Krok 11.
  • Pokud je žárovka červena, tak zmáčkněte I, zašroubujte žárovku a jděte na Krok 13.
  • Pokud je žárovka žlutá, tak zmáčkněte O, pamatujte si FRK a jděte na Krok 11.
  • Jinak zmáčkněte O, zašroubujte žárovku a jděte na Krok 12.
  Krok 9
  • Pokud je žárovka modrá, tak zmáčkněte I a jděte na Krok 14.
  • Pokud je žárovka zelená, tak zmáčkněte I, zašroubujte žárovku a jděte na Krok 12.
  • Pokud je žárovka žlutá, tak zmáčkněte O a jděte na Krok 15.
  • Pokud je žárovka bílá, tak zmáčkněte O, zašroubujte žárovku a jděte na Krok 13.
  • Pokud je žárovka fialová, tak zašroubujte žárovku a až potom zmáčkněte I a jděte na Krok 12.
  • Jinak zašroubujte žárovku a až potom zmáčkněte O a jděte na Krok 13.
  Krok 10
  • Pokud je žárovka fialová, tak zmáčkněte I a jděte na Krok 14.
  • Pokud je žárovka červená, tak zmáčkněte I, zašroubujte žárovku a jděte na Krok 13.
  • Pokud je žárovka modrá, tak zmáčkněte O a jděte na Krok 15.
  • Pokud je žárovka žlutá, tak zmáčkněte O, zašroubujte žárovku a jděte na Krok 12.
  • Pokud je žárovka zelená, tak zašroubujte žárovku a až potom zmáčkněte I a jděte na Krok 13.
  • Jinak zašroubujte žárovku a až potom zmáčkněte O a jděte na Krok 12.
  Krok 11
  • Pokud má bomba indikátor, který jste si měli pamatovat zmáčkněte I, a zašroubujte žárovku.
  • Jinak zmáčkněte O, a zašroubujte žárovku.
  Krok 12
  • Pokud světlo momentálně svítí, tak zmáčkněte I.
  • Jinak zmáčkněte O.
  Krok 13
  • Pokud světlo momentálně svítí, tak zmáčkněte O.
  • Jinak zmáčkněte I.
  Krok 14
  • Pokud je žárovka neprůhledná, tak zmáčkněte I, a zašroubujte žárovku.
  • Jinak zmáčkněte O, a zašroubujte žárovku
  Krok 15
  • Pokud je žárovka průhledná, tak zmáčkněte I, a zašroubujte žárovku.
  • Jinak zmáčkněte O, a zašroubujte žárovku.