בנוגע לכפתור (עברית)

אולי אתם חושבים לעצמכם שכפתור שאומר לכם ללחוץ עליו הוא עניין די פשוט. רעיונות שכאלה מובילים לכך שאנשים מתפוצצים

ראו נספח א' לזיהוי נורות בקרה.
ראו נספח ב' לזיהוי סוללות.

יש לשים לב כי על המודול ישנו סימול של ברקוד עם התיוג "HE V1", אחרת מדריך זה אינו המדריך הנכון.

מלאו אחר ההוראות לפי הסדר. בצעו את הפעולה הראשונה הרלוונטית:
 1. אם הכפתור הוא כחול וכתוב עליו "בטל", יש להחזיק את הכפתור ולפנות ל-"שחרור כפתור לחוץ".
 2. אם יש יותר מסוללה אחת בפצצה ועל הכפתור כתוב "פוצץ", יש ללחוץ על הכפתור ומיד לשחרר אותו.
 3. אם הכפתור הוא לבן ויש נורית בקרה דלוקה עם התווית CAR, יש להחזיק את הכפתור ולפנות ל-"שחרור כפתור לחוץ".
 4. אם יש יותר מ-2 סוללות בפצצה ויש נורית בקרה דלוקה עם התווית FRK, יש ללחוץ על הכפתור ומיד לשחרר אותו.
 5. אם הכפתור צהוב, יש להחזיק את הכפתור ולעבור ל-"שחרור כפתור לחוץ".
 6. אם הכפתור אדום ועל הכפתור כתוב "החזק", יש ללחוץ על הכפתור ומיד לשחרר אותו.
 7. אם כל הכתוב לעיל לא רלוונטי, יש להחזיק את הכפתור ולעבור ל-"שחרור כפתור לחוץ".

שחרור כפתור לחוץ

עם לחיצת הכפתור והחזקתו, פס צבעוני יופיע בצד הימני של המודול. בהתאם לצבע יש לשחרר את הכפתור בזמן המתאים:

 • פס כחול: יש לשחרר כאשר במונה הזמן יש את הספרה 4 במקום כלשהו.
 • פס לבן: יש לשחרר כאשר במונה הזמן יש את הספרה 1 במקום כלשהו.
 • פס צהוב: יש לשחרר כאשר במונה הזמן יש את הספרה 5 במקום כלשהו.
 • כל צבע אחר: יש לשחרר כאשר במונה הזמן יש את הספרה 1 במקום כלשהו.