ปุ่มกด (ไทย)

ตรวจสอบว่ามีบาร์โค้ดที่โมดูลที่เขียนว่า “TH V1” หรือไม่ ถ้าไม่มีแสดงว่าเปิดผิดคู่มือ

ทําตามกฎดังนี้

 1. ถ้าปุ่มสีนํ้าเงิน เขียนว่า “ยกเลิก” กดค้าง แล้วดูที่ การปล่อยปุ่มกด
 2. ถ้ามีถ่านมากว่า 1 ก้อน บนระเบิด และเขียนว่า “จุดชนวน” กดแล้วปล่อยทันที
 3. ถ้าปุ่มสีขาว และ​ระเบิด​มี​ตัว​ระบุ​ CAR​ ที่​มี​ไฟ​ติด กดค้าง แล้วดูที่ การปล่อยปุ่มกด
 4. ถ้ามีถ่านมากว่า 2 ก้อน บนระเบิด และ​ระเบิด​มี​ตัว​ระบุ​ FRK ที่​มี​ไฟ​ติด กดแล้วปล่อยทันที
 5. ถ้าปุ่มสีเหลือง กดค้าง แล้วดูที่ การปล่อยปุ่มกด
 6. ถ้าปุ่มสีแดง เขียนว่า “กดค้าง” กดแล้วปล่อยทันที
 7. หากไม่มีอยู่ในกรณีข้างต้น กดค้าง แล้วดูที่ การปล่อยปุ่มกด

การปล่อยปุ่มกด

เมื่อกดปุ่มค้าง แถบไฟจะติดขึ้นที่ด้านขวาของโมดูล ปล่อยปุ่มในตําแหน่งเวลานับถอยหลังที่ระบุตามแต่ละแถบไฟที่ขึ้น

 • แถบไฟสีฟ้า : ปล่อยเมื่อเวลานับถอยหลังมีเลข 4 ในตําแหน่งใดก็ตาม
 • แถบไฟสีขาว : ปล่อยเมื่อเวลานับถอยหลังมีเลข 1 ในตําแหน่งใดก็ตาม
 • แถบไฟสีเหลือง : ปล่อยเมื่อเวลานับถอยหลังมีเลข 5 ในตําแหน่งใดก็ตาม
 • แถบไฟสีอื่นๆ : ปล่อยเมื่อเวลานับถอยหลังมีเลข 1 ในตําแหน่งใดก็ตาม