Om knappen (Dansk)

Du tænker måske, at en knap hvorpå der står, at du skal trykke på den, er temmelig nem at håndtere. Det er den slags tænkning der får folk sprængt i luften.

Se billag A for reference for indikator identifikation.
Se billag B for reference for batteri identifikation.

Vær sikker på at der er en stregkode på modulet med mærkatet »DA V1«, ellers er dette ikke den korrekte manual.

Følg disse regler i den rækkefølge de er opstillet her. Udfør den første handling der gælder:

 1. Hvis knappen er blå og der står »Afbryd« på den, hold da knappen nede og se punktet »At slippe en holdt knap«.
 2. Hvis der er mere end 1 batteri på bomben, og der på knappen står »Spræng«, skal du trykke og straks slippe knappen.
 3. Hvis knappen er hvid, og der er en tændt indikator med mærket »CAR« , hold da knappen og se punktet »At slippe en holdt knap«.
 4. Hvis der er mere end 2 batterier på bomben, og der er en tændt indikator med mærket »FRK«, skal du trykke og straks slippe knappen.
 5. Hvis knappen er gul, hold da knappen og se punktet »At slippe en holdt knap«.
 6. Hvis knappen er rød og der står »Hold« på den, skal du trykke og straks slippe knappen.
 7. Hvis ingen af ovenstående regler gælder, hold da knappen og se punktet »At slippe en holdt knap«.

At slippe en holdt knap

Når du holder en knap nede, vil en farvet stribe lyse op på højre side af modulet. Afhængig af stribens farve, skal du slippe knappen på et bestemt tidspunkt.

 • Blå stribe: slip når nedtællingsuret viser et 4-tal i en vilkårlig position.
 • Hvid stribe: slip når nedtællingsuret viser et 1-tal i en vilkårlig position.
 • Gul stribe: slip når nedtællingsuret viser et 5-tal i en vilkårlig position.
 • Enhver anden farve stribe: slip når nedtællingsuret viser et 1-tal i en vilkårlig position.