Den store knappen (Norsk)

Du tror kanskje at det å trykke på en knapp som forteller deg at du skal trykke på den er ganske så rett frem, men det er denslags som fører til uheldige eksplosjoner.

Se i appendiks A for oversikt over de ulike indikatorene.
Se i appendiks B for oversikt over de ulike typene batterier.

Forsikre deg om at det er et klister på modulen merket: "NO V1", slik at du har den riktige manualen til den modulen.

Følg disse reglene i den rekkefølgen de står. Utfør den første handlingen som passer til situasjonen:

  1. Hvis knappen er blå og det står "Avbryt" på den, hold inne knappen og følg oppskriften under "slippe en trykket knapp".
  2. Hvis det er mer enn 1 batteri på bomben, og det står "Detoner" på knappen, trykk inn knappen og slipp den umiddelbart.
  3. Hvis knappen er hvit og det er finnes en opplyst indikator med påskriften "CAR", hold inne knappen og følg oppskriften under "slippe en trykket knapp".
  4. Hvis det er flere enn 2 batterier på bomben, og det er en opplyst indikator med påskriften "FRK", trykk inn knappen og slipp den umiddelbart.
  5. Hvis knappen er gul, hold den inne og følg oppskriften under "slippe en trykket knapp".
  6. Hvis knappen er rød og det står "Hold inne" på den, trykk den inn og slipp den umiddelbart.
  7. Hvis ingen av reglene over passet, hold inne knappen og følg oppskriften under "slippe en trykket knapp".

Slippe en trykket knapp

Når du holder inne knappen, vises det en farget stripe på høyre side av knappen. Se på tidtakeren, og slipp knappen på et spesifikt tidspunkt:

Blå stripe:
Slipp knappen når tidtakeren har et 4-tall i hvilken som helst posisjon.
Hvit stripe:
Slipp knappen når tidtakeren har et 1-tall i hvilken som helst posisjon.
Gul stripe:
Slipp knappen når tidtakeren har et 5-tall i hvilken som helst posisjon.
Alle andre farger:
Slipp knappen når tidtakeren har et 1-tall i hvilken som helst posisjon.