Angående Knappen (Svenska)

Du kanske tror att en knapp som talar om för dig att trycka på den är ganska entydigt. Det är den sortens tänkande som får människor att explodera.

Se bilaga A för referenser om indikator-identifikation.
Se bilaga B för referenser om batteri-identifikation.

Kontrollera att det finns en streckkod på modulen märkt ”SV V1”, annars är det här inte den rätta manualen.

Följ de här reglerna i ordningen de är skrivna i. Utför den första åtgärden som gäller:

 1. Om knappen är blå och det står ”Avbryt” på den, håll ned knappen och referera till ”Att släppa en knapp”.
 2. Om det finns fler än ett batteri på bomben och det står ”Detonera” på knappen, tryck ned och släpp omedelbart knappen.
 3. Om knappen är vit och det det finns en tänd indikator med texten ”CAR”, håll ned knappen och referera till ”Att släppa en knapp”.
 4. Om det finns fler än två batterier på bomben och det finns en tänd indikator med texten ”FRK”, tryck ned och släpp omedelbart knappen.
 5. Om knappen är gul, håll ned knappen och referera till ”Att släppa en knapp”.
 6. Om knappen är röd och det står ”Håll ned” på den, tryck ned och släpp omedelbart knappen.
 7. Om inget av det ovanstående gäller, håll ned knappen och referera till ”Att släppa en knapp”.

Att släppa en knapp

Om du börjar att hålla ned knappen så kommer en färgad remsa att lysa upp på modulens högra sida. Baserat på dess färg måste du släppa knappen vid en specifik tidpunkt:

 • Blå remsa: Släpp när timern har en fyra i sig.
 • Vit remsa: Släpp när timern har en etta i sig.
 • Gul remsa: Släpp när timern har en femma i sig.
 • Annan färg på remsan: Släpp när timern har en etta i sig.