Na téma Kódů

Jaký druh kódu? Může to být kód z písmen, Může to být číselný kód, Do háje, vždyť to může být číselno-písmenný kód. ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff.

  • Abyste zneškodnili tento modul, potřebuješ zadat správný kód.
  • Abyste ho zjistili, vemte kalkulačku, číslo na displaji a řiďte se následujícími pravidly.
Zjišťování kódu.
Pokud má bomba přesně 1 baterii a 1 držák na baterie, zároveň nerozsvícený indikátor BOB a přesně jeden serióvý port a žádné jiné porty, tak zadejte číslo které je na displeji.
Jinak, pokud má bomba sudý počet portů, vydělte číslo na displeji 23.
Jinak, pokud bomba byla odstartována v sobotu nebo neděli, vydělte číslo na displeji 8.
Jinak, pokud má bomba sudý počet nepotřebných modulů, vydělte číslo na displeji 20.
Jinak, pokud je na bombě zároveň modul Poplach Proti Vloupání, vydělte číslo na displeji 30.
Jinak, pokud je poslední číslo sériového čísla liché, vydělte číslo na displeji 42.
Jinak, pokud jsou na bombě přesně 3 rozsvícené indikátory, vydělte číslo na displeji 69.
Jinak, vydělte číslo na displeji 12.
  • Vymažte všechna desetinná čísla a odešlete odpověď.