Na téma Ovladače (čeština)

Oh, vzhled tlačítek na tomto ovladači mě vrací zpět do mého dětství! Až na to, že jsem neočekával že je uvidím na časované bombě. Předpokládám, že mi skončila doba na hraní.

Navštivte Dodatek Matematických Vysvětlivek pro více informací.

  • Dvě dvoufiferná čísla se objeví na displeji. Spodní část obsahuje osm tlačítek: 6 základních (◀,▲,▼,▶,A,B), Zpět a Enter (tlačítko pro potvrzení odpovědi).
  • Zjistěte správný příkaz, vyrobený ze dvou dílčích příkazů. Záleží na vlastnostech těchto dvou čísel. Použijte první větu která bude pravdivá.
  • Tato dvě čísla jsou označena x a y. Jednotlivé cifry jsou označeny abcd. Číslo označené jako n je násobkem daného čísla.
Všeobecná pravidla
  • Pokud x = 11n, vyměňte první znak s druhým, vyměňte také pátý znak se sedmým.
  • Pokud a = 1 + d, vyměňte třetí znak se čtvrtým, vyměňte také šestý znak s osmým.
  • Pokud x nebo y jsou is a vysoce složená čísla, vyměňte pořadí dílčích příkazů.
  • Pokud x a zároveň y jsou perfektní odmocninou, otočte celou sekvenci znaků.
Řiďte se těmito pravidly až po zjištění dvou dílčích příkazů.
První Dílčí Příkaz
x je prvočíslo ▲▲▼▼
x = 12n A◀◀
a+b = 10 A ZÁROVEŇ poslední číslo sériového čísla je liché AB◀▶
x = 6n + 3 NEBO x = 10n + 5 ▼◀A
x = 7n A ZÁROVEŇ y ≠ 7n ◀◀▲B
x = c × d A▲◀◀
x je perfektní odmocninou ▶▶A
x = 3n – 1 NEBO bomba obsahuje nerozsvícený indikátor s nápisem SND AB
60 ≤ x < 90 A ZÁROVEŇ bomba neobsahuje žádné baterie BB▶◀
x = 6n ABA
x = 4n ▼▼◀▲
Jinak AB
Druhý Dílčí Příkaz
y je prvočíslo ◀▶◀▶
y = 8n ▼▶B
c - d = 4 A ZÁROVEŇ bonba obsahuje Stereo RCA port A▼▼
y = 4n + 2 NEBO bomba obsahuje rozsvícený indikátor s nápisem FRQ B▲▶A
y = 7n A ZÁROVEŇ x ≠ 7n ◀◀▼A
y je perfektní odmocninou ▲▼B
y = a × b A▲◀▼
y = 4n – 1 NEBO bomba obsahuje PS/2 port BBB
c > d A ZÁROVEŇ bomba obsahuje 2 nebo více baterií AA▲▼
y = 5n BAB
y = 3n ▶▲▲◀
Jinak BA

Dodatek Matematických Vysvětlivek

Tento dodatek obsahuje stručný přehled matematických vysvětlivek, které jsou použity v tomto manuálu.

Prvočísla

Prvočíslo je kladné číslo, které může být dělitelné pouze 1 a sebou samým.

Prvočísla menší než 100 jsou: 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, 23, 29, 31, 37, 41, 43, 47, 53, 59, 61, 67, 71, 73, 79, 83, 89, 97.

Perfektní Odmocniny

Perfektní odmocnina je jakékoliv celé číslo, které je vynásobeno sebou samým.

Perfektní odmocniny menší než 100 jsou: Perfect squares below 100 are: 1, 4, 9, 16, 25, 36, 49, 64, 81.

Vysoce Složená Čísla

Vysoce složené číslo (VSČ) má více dělitelů než jakékoliv měnší kladné celé číslo. Například, 6 může být dělitelná 1, 2, 3, a 6. což je více než předchozí VSČ 4, které může být dělitelná 1, 2, a 4.
8 může být dělitelná 1, 2, 4, a 8, ale menší číslo (6) má stejný počet dělitelů, takže 8 není VSČ.

Vysoce složená čísla menší než 100 jsou: 1, 2, 4, 6, 12, 24, 36, 48, 60.