Na téma Šroubu (čeština)

Víš co? Odšroubuj ten modul...

 • Tento modul obsahuje 4 tlačítka označená A, B, C, a D.
 • Pod těmito tlačítky je 6 děr s barevnými obrysy.
 • Funkce těchto tlačítek se mění na základě toho v jaké díře je šroub.
 • Zmáčknutím špatného tlačítka získáte chybu. Avšak pokud zašroubujete šroub do špatné díry, nedostanete okamžitě chybu, můžete v klidu změnit pozici šroubu před tím než zmáčknete tlačítko.
 • Pokud šroub není zašroubován v díře tak tlačítka nebudou fungovat a ani vám nedají chybu.
 • Při srartu bomby, šroub je vždy zašroubován v levé horní díře.
 • Abyste dokončili fázi musíte odstranit (odšroubovat) šroub z díry ve které je, zašroubovat ho do další správné díry a poté zmáčknout správné tlačítko.
 • Obrazovka v levém horním rohu modulu ukazuje aktuální fázi.
 • Jakmile budou vyřešeny tři fáze, modul se zneškodní.

Zaprvé: Zjistěte, jakou barvu má díra do které musí být šroub zašroubován.

 • Barevné díry jsou očíslovány v pořadí čtení od 1-6 (zleva doprava zeshora dolů).
 • Pozice díry pro první fázi = počet baterií + počet nerozsvícených indikátorů.
 • Pozice díry pro druhou fázi = poslední číslo sériového čísla + počet rozsvícených indikátorů.
 • Pozice díry pro třetí fázi = počet portů + počet držáků na baterie.
 • Pokud nějaká pozice díry už byla zabrána v předchozí fázi, správnou dírou je další v číselném pořadí (1-6).
 • Pokud je hodnota větší než 6, odečítejte 6 do doby, než hodnota bude v rozmezí 1-6. Pokud je hodnota 0, tak správná hodnota je 1.

Zadruhé: Zjistěte jaké tlačítko musí být zmáčknuto, abyste postoupili do další fáze, s použitím následujících tabulek:

Pokud je barva díry červená, žlutá nebo zelená:

Pokud je díra v horní řadě:

 • Pokud pozice díry v řadě je rovna počtu držáků na baterie, zmáčkněte tlačítko na čtvrté pozici.
 • Jinak pokud písmeno A je na první nebo třetí pozici, zmáčkněte tlačítko s nápisem C.
 • Jinak pokud bomba obsahuje indikátor CLR, FRK nebo TRN, zmáčkněte tlačítko na třetí pozici.
 • Jinak pokud je díra na stejné řadě jako modrá díra, zmáčkněte tlačítko na první pozici.
 • Jinak zmáčkněte tlačítko s nápisem B.

Pokud je díra ve spodní řadě:

 • Pokud pozice díry v řadě je rovna počtu typů portů, zmáčkněte tlačítko na druhé pozici.
 • Jinak pokud pozice díry v řadě je rovna počtu baterií, zmáčkněte tlačítko s nápisem D.
 • Jinak pokud díra nesousedí svisle s bílou dírou, zmáčkněte tlačítko s nápisem A.
 • Jinak pokud díra sousedí vodorovně s purpurovou dírou, zmáčkněte tlačítko s nápisem C.
 • Jinak zmáčkněte tlačítko na první pozici.

Pokud je barva díry modrá, purpurová nebo bílá:

Pokud je díra v horní řadě:

 • Pokud pozice díry v řadě je rovna počtů typů portů, zmáčkněte tlačítko s nápisem D.
 • Jinak pokud písmeno C je na druhé nebo čtvrté pozici, zmáčkněte tlačítko s nápisem B.
 • Jinak pokud bomba obsahuje indikátor CAR, FRQ nebo SND, zmáčkněte tlačítko na čtvrté pozici.
 • Jinak pokud je díra na stejné řadě jako červená díra, zmáčkněte tlačítko na druhé pozici.
 • Jinak zmáčkněte tlačítko s nápisem A.

Pokud je díra ve spodní řadě:

 • Pokud pozice díry v řadě je rovna počtu portplatů, zmáčkněte tlačítko na druhé pozici.
 • Jinak pokud pozice díry v řadě je rovna počtu indikátorů, zmáčkněte tlačítko s nápisem A.
 • Jinak pokud díra sousedí vodorovně s žlutou dírou, zmáčkněte tlačítko s nápisem C.
 • Jinak pokud díra nesousedí svisle s zelenou dírou, zmáčkněte tlačítko s nápisem D.
 • Jinak zmáčkněte tlačítko na čtvrté pozici.