Na téma Třetí Báze (čeština)

Tento modul je něco jako Co Je První, až na to, že máme na displeji čtyři písmena namísto zmatených slov a frází. Tohle by mělo být lehké... že?

  1. Tento modul je vzhůru nohama.
  2. Přečtěte nápis na displeji a použijte tabulku tabulku 1 a určete, který nápis na tlačítku máte přečíst.
  3. Použijte tento nápis v tabulce 2 a určete, které tlačítko máte zmáčknout.
  4. Opakujte tento proces dokud se modul nezneškodní.

Tabulka 1:

Na základě nápisu na displeji přečtěte popisek na určitém tlačítku a pokračujte na Tabulku 2:

NHXS


Look At


IH6X

Look At
XI8Z

Look At
I8O9

Look At
XOHZ

Look At
H68S


Look At


8OXN
Look At
Z8IXLook At


SXHN

Look At
6NZH


Look At


H6SI

Look At
6O8ILook At


NXO8Look At


66I8
Look At
S89H
Look At
SNZX

Look At
9NZSLook At


8I99

Look At
ZHOXLook At


SI9XLook At


SZN6
Look At
ZSN8

Look At
HZN9
Look At
X9HILook At


IS9H


Look At


XZNS

Look At
X6IS

Look At
8NSZ

Look At

Tabulka 2:

Použijte nápis z Tabulky 1, zmáčkněte první tlačítko, které se objeví v následujícím seznamu:

"XI8Z":NHXS, I8O9, XOHZ, 6O8I, 6NZH, 66I8, H6SI, Z8IX, XI8Z, SXHN, H68S, 8OXN, IH6X, NXO8
"H68S":6NZH, I8O9, NHXS, 6O8I, SXHN, H6SI, IH6X, 8OXN, NXO8, XI8Z, Z8IX, XOHZ, 66I8, H68S
"SXHN":Z8IX, 8OXN, NXO8, H68S, XOHZ, XI8Z, H6SI, NHXS, IH6X, 6NZH, 66I8, I8O9, SXHN, 6O8I
"Z8IX":NXO8, H6SI, I8O9, 6O8I, Z8IX, 66I8, XI8Z, IH6X, SXHN, XOHZ, 6NZH, 8OXN, NHXS, H68S
"IH6X":8OXN, H6SI, I8O9, 6O8I, NHXS, Z8IX, SXHN, 66I8, 6NZH, XOHZ, NXO8, H68S, IH6X, XI8Z
"NHXS":I8O9, H6SI, 8OXN, 6O8I, H68S, XOHZ, 66I8, XI8Z, IH6X, NHXS, 6NZH, Z8IX, SXHN, NXO8
"XOHZ":8OXN, XOHZ, 6NZH, IH6X, XI8Z, Z8IX, 6O8I, SXHN, I8O9, H68S, NXO8, NHXS, 66I8, H6SI
"8OXN":XI8Z, IH6X, 6NZH, XOHZ, I8O9, NHXS, H6SI, SXHN, 66I8, Z8IX, 8OXN, 6O8I, NXO8, H68S
"6NZH":H6SI, 6NZH, H68S, SXHN, 6O8I, NHXS, Z8IX, XOHZ, 8OXN, NXO8, 66I8, XI8Z, I8O9, IH6X
"H6SI":NHXS, IH6X, XI8Z, 66I8, SXHN, NXO8, XOHZ, H6SI, 6O8I, 6NZH, 8OXN, Z8IX, I8O9, H68S
"6O8I":Z8IX, XI8Z, I8O9, XOHZ, IH6X, 66I8, SXHN, NXO8, 6NZH, 6O8I, H6SI, H68S, 8OXN, NHXS
"I8O9":6O8I, SXHN, H68S, NHXS, 8OXN, IH6X, NXO8, I8O9, 6NZH, XI8Z, Z8IX, 66I8, XOHZ, H6SI
"NXO8":8OXN, SXHN, Z8IX, I8O9, NHXS, 6NZH, H68S, 66I8, XOHZ, NXO8, IH6X, XI8Z, H6SI, 6O8I
"66I8":H6SI, 6O8I, NHXS, XI8Z, 66I8, I8O9, IH6X, 8OXN, Z8IX, 6NZH, H68S, XOHZ, SXHN, NXO8
"9NZS":8NSZ, 8I99, ZHOX, HZN9, IS9H, SNZX, SZN6, XZNS, SI9X, 9NZS, ZSN8, X6IS, X9HI, S89H
"8I99":ZHOX, IS9H, X6IS, SNZX, SI9X, X9HI, ZSN8, XZNS, 9NZS, S89H, HZN9, 8NSZ, SZN6, 8I99
"ZHOX":ZSN8, 8I99, SNZX, ZHOX, IS9H, SZN6, 8NSZ, S89H, HZN9, 9NZS, SI9X, XZNS, X6IS, X9HI
"HZN9":9NZS, HZN9, SZN6, IS9H, ZSN8, 8I99, S89H, ZHOX, SI9X, SNZX, 8NSZ, X9HI, X6IS, XZNS
"SZN6":X9HI, S89H, SZN6, SNZX, SI9X, 8NSZ, ZHOX, XZNS, HZN9, X6IS, IS9H, ZSN8, 8I99, 9NZS
"S89H":SNZX, 8NSZ, IS9H, SI9X, HZN9, SZN6, ZSN8, X9HI, S89H, 9NZS, X6IS, XZNS, 8I99, ZHOX
"SNZX":SNZX, ZHOX, 8I99, 9NZS, X9HI, XZNS, ZSN8, IS9H, 8NSZ, X6IS, HZN9, SZN6, S89H, SI9X
"ZSN8":SZN6, S89H, 8I99, HZN9, IS9H, ZSN8, X9HI, 9NZS, SNZX, X6IS, ZHOX, 8NSZ, XZNS, SI9X
"SI9X":9NZS, XZNS, HZN9, ZHOX, S89H, X9HI, ZSN8, X6IS, 8I99, SNZX, SZN6, IS9H, SI9X, 8NSZ
"X9HI":8NSZ, SNZX, IS9H, SI9X, ZHOX, SZN6, HZN9, XZNS, X6IS, 9NZS, S89H, 8I99, ZSN8, X9HI
"IS9H":SI9X, SNZX, ZSN8, ZHOX, XZNS, 8NSZ, IS9H, X6IS, X9HI, 8I99, SZN6, HZN9, S89H, 9NZS
"XZNS":8I99, S89H, X9HI, ZSN8, 9NZS, SZN6, 8NSZ, SI9X, HZN9, IS9H, XZNS, SNZX, ZHOX, X6IS
"8NSZ":8I99, X9HI, X6IS, HZN9, 9NZS, XZNS, SNZX, SZN6, 8NSZ, S89H, SI9X, IS9H, ZHOX, ZSN8
"X6IS":HZN9, IS9H, S89H, SZN6, XZNS, X9HI, ZSN8, SI9X, SNZX, 9NZS, X6IS, 8NSZ, 8I99, ZHOX