Odnośnie Trójkątnych przycisków

Myślałem, że znam odpowiedź... Jak to było?

Ten moduł wyświetla cztery przyciski z narysowanymi trójkątami, gdzie każdy skierowany jest w inną stronę. Dowiedz się, który zestaw przycisków jest aktualnie w użyciu, a następnie naciśnij wskazany przycisk, aby unieszkodliwić moduł.

Left Arrow Right Arrow
Up Arrow Down Arrow
Right Arrow Left Arrow
Down Arrow Up Arrow
Up Arrow Down Arrow
Right Arrow Left Arrow
Down Arrow Right Arrow
Up Arrow Left Arrow
Left Arrow Right Arrow
Down Arrow Up Arrow
Down Arrow Up Arrow
Right Arrow Left Arrow
Left Arrow Down Arrow
Right Arrow Up Arrow
Down Arrow Up Arrow
Left Arrow Right Arrow
Right Arrow Up Arrow
Left Arrow Down Arrow
Left Arrow Up Arrow
Down Arrow Right Arrow
Up Arrow Right Arrow
Down Arrow Left Arrow
Down Arrow Right Arrow
Left Arrow Up Arrow
Right Arrow Down Arrow
Up Arrow Left Arrow
Right Arrow Left Arrow
Up Arrow Down Arrow
Up Arrow Down Arrow
Left Arrow Right Arrow
Up Arrow Left Arrow
Down Arrow Right Arrow
Left Arrow Down Arrow
Up Arrow Right Arrow
Left Arrow Up Arrow
Right Arrow Down Arrow
Up Arrow Left Arrow
Right Arrow Down Arrow
Up Arrow Right Arrow
Left Arrow Down Arrow
Right Arrow Down Arrow
Left Arrow Up Arrow
Down Arrow Left Arrow
Up Arrow Right Arrow
Down Arrow Left Arrow
Right Arrow Up Arrow
Right Arrow Up Arrow
Down Arrow Left Arrow