O Przekręcaniu Klucza

Jak coś tak prostego może być tak denerwujące?

Przekręć klucz gdy licznik bomby pasował będzie do czasu na wyświetlaczu, nie wcześniej, nie później.