Na téma Dvou Bitů (čeština)

Toto špatně naprogramované vyhledávací zařízení je šílené svými pomalými odpověďmi a špatně načasovanými vstupy. Vyžaduje se trpělivost.

Zjistěte řadu dvoupísmenných kódů, které vám pomohou k získání posledního kódu který odešlete. Tato primitivně vypadající mašinka je netolerantní k dokončení a nadměrných vstupů. To znamená že nemůžete zadávat kód když tento stroj pracuje, nebo je zaneprázdněn.

Krok 1: Zjistěte Počáteční Kód

Pokud sériové číslo obsahuje písmeno, použijte pozici úplně nejvíc levého písmena převedenou na číslo (např. A=1, B=2). Pokud neobsahuje, použijte 0.

Přičtěte poslední číslo sériového čísla vynásobené počtem baterií na bombě.

Pokud bomba obsahuje Stereo RCA port, zdvojnásobte nynější hodnotu.*

Tato hodnota** je nyní počáteční kód.

* Poznámka: Přeskočte tento krok, pokud je na bombě zároveň RJ-45 port.

** Poznámka: Pokud hodnota počátečního kódu je vyšší jak 99, použijte pouze poslední dvě cifry. Pokud je menší jak 10 tak za cifru dejte 0.

Krok 2: Zjistěte dvojici písmen a podejte Dotaz

Použijte váš kód a podívejte se na dvojici písmen. Zadejte tuto dvojici do zařízení a zmáčkněte “Query”.

-0-1-2-3-4-5-6-7-8-9
0-kbdkgvtkpvkpbvvtpzdt
1-eezkkeckzppptptgpdpt
2-tzebecccczzvcvgcbtgt
3-bzpkkzkgvdcevbkdggdg
4-pbvvgekvdzpedbcdtdcb
5-gbtvkkbgbpvpepttedzg
6-deddevtezdbbpcbdkczb
7-egbctczezcgpetvctbvz
8-ezekdvcgvedpbkpggkgz
9-ktctzzvggdcpbeztvkdc

Krok 3: Opakujte a odešlete

Zařízení vám odpoví dalším kódem díky dotazu z Kroku 2. Tento kód je vašim novým kódem. Udělejte Krok 2 ještě 2x, pokaždé použijte nový kód.

Jakmile získáte kód z posledního dotazu, opět se podívejte na tabulku a zjistěte dvojici písmen. Zadejte tuto dvojici do zařízení a zmáčkněte “Submit”.