Over Twee Bits

Dit slecht geprogrammeerde apparaat maakt net zo gek door zijn langzame antwoorden als dat het onvergevingsgezind is met zijn slecht getimede invoer. Geduld is een vereiste.

Zoek een serie van twee-letterige codes op om achter het juiste antwoord te komen voordat je aan de uiteindelijke invoer begint. Dit primitieve apparaat is intolerant wat betreft incomplete alswel overdadige input, en kan ook absoluut niet tegen input terwijl het dingen aan het verwerken is.

Stap 1: Bepaal de Initiele Code

Als het serienummer een letter bevat, gebruik dan de positie in het alfabet van de meeste linkse letter als je initiele waarde (bijv. A=1, B=2). Als het serienummer geen letters bevat, gebruik dan een nul.

Tel het laatste cijfer uit het serienummer, vermenigvuldigd met het totaal aan batterijen op de bom, op bij de initiele waarde.

Als er een Stereo RCA port op de bom zit, verdubbel de huidige waarde.*

De verkregen waarde** is de huidige code.

* Voetnoot: Sla deze stap over als er ook een RJ45 poort op de bom zit.
** Voetnoot: Gebruik alleen de laatste twee cijfers als de waarde groter is dan 99. Voeg een nul voor indien kleiner dan 10.

Stap 2: Bepaal het karakterpaar en voer een Query uit

Vind het huidige karakterpaar gebruikmakend van de huidige code. Voer het paar in op het apparaat en druk "Query".

-0-1-2-3-4-5-6-7-8-9
0-kbdkgvtkpvkpbvvtpzdt
1-eezkkeckzppptptgpdpt
2-tzebecccczzvcvgcbtgt
3-bzpkkzkgvdcevbkdggdg
4-pbvvgekvdzpedbcdtdcb
5-gbtvkkbgbpvpepttedzg
6-deddevtezdbbpcbdkczb
7-egbctczezcgpetvctbvz
8-ezekdvcgvedpbkpggkgz
9-ktctzzvggdcpbeztvkdc

Stap 3: Herhaal en Submit

De antwoordcode van het apparaat op de "Query" in Stap 2 is de nieuwe huidige code. Voer Stap 2 nog tweemaal uit, steeds gebruikmakend van de verkregen code.

Nadat je een antwoord hebt ontvangen op de laatste "Query", zoek dan het bijbehorende karakterpaar, voer het in op het apparaat, en druk op "Submit".