O Dwóch Bitach

To słabo zaprogramowane urządzenie do wyszukiwania jest tak irytujące z jego wolnymi reakcjami jak i bezlitosne z przedwczesnymi wejściami. Cierpliwość wymagana.

Zapytaj o serię dwuliterowych kodów aby znaleźć poprawną odpowiedź przed zatwierdzeniem jej. Ta prymitywna wyszukiwarka jest nietolerancyjna dla niekompletnych i nadmiernych wejść, oraz na każde wejście gdy jest zajęta.

Krok 1: Ustal Początkowy Kod

Jeśli numer seryjny zwiera litery, użyj numerowej pozycji litery która jest najbardziej po lewo (np. A=1, B=2) jako swoją wartość początkową. Gdy nie ma liter, użyj 0.

Dodaj ostatnią cyfrę numeru seryjnego pomnożoną przez liczbę baterii na bombie.

Jeśli na bombie znajduje się port Stereo RCA, podwój obecną wartość.*

Ta wartość** to teraz twój obecny kod.

* Uwaga: Pomiń ten krok jeśli na bombie znajduje się również port RJ-45.

** Uwaga: Użyj dwóch ostatnich cyfr jeśli wartość jest większa od 99. Dodaj na początku wartości zero jeśli jest mniejsza od 10.

Krok 2: Ustal parę znaków i Wyślij Zapytanie

Używając obecnego kodu, sprawdź parę znaków w tabeli poniżej. Wprowadź tę parę do urządzenia i wciśnij "Query".

-0-1-2-3-4-5-6-7-8-9
0-kbdkgvtkpvkpbvvtpzdt
1-eezkkeckzppptptgpdpt
2-tzebecccczzvcvgcbtgt
3-bzpkkzkgvdcevbkdggdg
4-pbvvgekvdzpedbcdtdcb
5-gbtvkkbgbpvpepttedzg
6-deddevtezdbbpcbdkczb
7-egbctczezcgpetvctbvz
8-ezekdvcgvedpbkpggkgz
9-ktctzzvggdcpbeztvkdc

Krok 3: Powtórz i Zatwierdź

Odpowiedź od urządzenia z zapytania w Kroku 2 jest teraz twoim obecnym kodem. Przeprowadź Krok 2 dodatkowe 2 razy, używając nowego kodu za każdym razem.

Po otrzymaniu kodu po ostatnim zapytaniu, sprawdź w tabeli odpowiednią parę znaków, wprowadź parę do urządzenia i wciśnij "Submit".