Załącznik Dwa Czynniki: Wzmianka o Identyfikacji Dwuczynnikowej

Wyświetlacz cyfrowy znaleziony może być po bokach bomby i ukazuje numer seryjny.

Wyświetlacz pokazuje sześciocyfrowy numer do weryfikacji dwuetapowej. Numer ten zmienia się co 60 sekund w celach bezpieczeństwa. Gdy numer seryjny zmieni się, usłyszysz trzy dźwięki.