Na téma Zrakového Postižení (čeština)

Nedívejte se na tento manuál příliš dlouho, nebo doopravdy oslepnete!

  • Tento modul obsahuje stupnici šedých čtverečků, které reprezentují jeden z níže uvedených obrazců.
  • Najděte správný obrazec čtverců a klikněte na čtverce se stejnou barvou jako je barva indikátoru na modulu.
  • Obrazce na modulu mohou být otáčeny a dokonce i zrcadleny.
  • Jakmile uděláte chybu, aktuální fáze se zresetuje.