Na téma Nakládání s Odpady (čeština)

Zajímavý fakt — Množství jídlo vyhozeného v Singapuru odpovídá tomu, že každá domácnost vyhazuje denně dvě misky rýže.

Tento modul obsahuje: čtyři tlačítka označené římskými číslicemi "I"(1), "V"(5), "X"(10), a "L”(50), dvě tlačítka s písmeny "W" (Vyhodit) a "R" (Zrecyklovat), červené tlačítko resetuje aktuální fázi, zelené tlačítko odešle odpověď a displej, který ukazuje aktuální fázi.

Abyste vyřešili modul, tak potřebujete vyhodit a zrecyklovat správné množství papíru, plastu a kovu.

Začněte s číslem 0 pro všechny hodnoty, řiďte se následujícími tabulkami k zjištění správného množství papíru, plastu a kovu. Řiďte se všemi podmínkami až do konce každé tabulky, a pokud to bude potřeba uplatněte operaci pro každý typ materiálu.

Pokud věta ve sloupci "Podmínka" je pravdivá, udělejte to, co je ve sloupci "Operace". Ale pokud je zároveň pravdivá i věta ve sloupci "Ale pokud", tak tuto operaci nedělejte.

PAPÍR
Podmínka Operace Ale pokud
Bomba obsahuje indikátor IND Přičti 19 Bomba obsahuje minimálně pět baterií
Bomba obsahuje indikátor SND Přičti 15
Bomba obsahuje paralelní port Odečti 44
Bomba obsahuje modul týkající se Morseovky* Odečti 26 Uběhla méně než polovina času na časovači***
Bomba obsahuje nula baterií Přičti 154 Bomba obsahuje minimálně tři indikátory
Sériové číslo na bombě obsahuje jakékoliv písmeno z věty "SAVE MY WORLD" Přičti 200 Sériové číslo na bombě obsahuje více než dvě souhlásky
PLAST
Podmínka Operace Ale pokud
Bomba obsahuje indikátor TRN Přičti 91 Jste obdrželi přesně jednu chybu***
Bomba obsahuje indikátor FRK Přičti 69 Jste obdrželi přesně dvě chyby***
Bomba obsahuje prázdný port plate Odečti 17 Bomba obsahuje lichý počet modulů (včetně hlídacích modulů)
Bomba obsahuje indikátor FRQ Přičti 153 Bomba obsahuje více D baterií než AA baterií

KOV
Podmínka Operace Ale pokud
Bomba obsahuje indikátor BOB Přičti 199
Bomba obsahuje indikátor MSA Přičti 92
Bomba obsahuje indikátor CAR Odečti 200 Bomba obsahuje RJ-45 port
Bomba obsahuje duplikované porty Přičti 153 Bomba obsahuje DVI-D port
Bomba obsahuje indikátor SIG Přičti 99 Na časovač na bombě je v poslední pětině***
Bomba obsahuje modul Nezapomeň Na Mě Odečti 84 Bomba obsahuje rozsvícený indikátor BOB a zároveň minimálně 6 portů — Přičti na místo toho 99

Pokud se roura vyprázdní kdykoliv po dokončení fáze, OKAMŽITĚ zmáčkněte znovu zelené tlačítko. Jinak dostanete chybu a modul se zrestuje. Toto se nemůže stát během 4. fáze. Následujte všechny níže uvedené instukce:

FINÁLNÍ INSTRUKCE
Podmínka Operace Jinak
1) Hodnota pro Papír + Plast + Kov je větší než 695. Zrecyklujte 100% Papíru, Plastu i Kovu.
Nepokračujte dál v podmínkách
Jděte na Podmínku 2)
2) Hodnota pro Kov je větší než 200 Zrecyklujte 3/4 Kovu + Vyhoďte 1/4 Kovu.
Jděte na Podmínku 4)
Jděte na Podmínku 3)
3) Hodnota pro Kov je menší než hodnota pro Papír Zrecyklujte 100% Papíru + 100% Plastu se stane tzv. "Zbytky" + Vyhoďte 1/4 Kovu + 3/4 se stanou tzv. "Zbytky" + Zrecyklujte 1/2 "Zbytků" Druhá polovina "Zbytků" není použita.
Nepokračujte dál v podmínkách
Jděte na Podmínku 4)
4) Hodnota pro Plast je menší než 300, ale větší než 100 Zrecyklujte 1/2 Plastu + 1/2 Plastu se stane tzv. "Zbytky.
Jděte na Podmínku 6)
Jděte na Podmínku 5)
5) Hodnota pro Plast je menší než 100, ale větší než 10 Vyhoďte 100% Plastu.
Jděte na Podmínku 6)
Jděte na Podmínku 6)
6) Hodnota pro Papír je menší než 65 Vyhoďte 1/3 Papíru + 2/3 Papíru se stanou tzv. "Zbytky".
Jděte na Podmínku 7)
Pokud Podmínka 4) byla pravdivá tak Zrecyklujte 100% Papíru
Jděte na Podmínku 7)
7) Hodnota pro "Zbytky"** je menší než 300, ale větší než 100 Zrecyklujte 100% "Zbytků" Vyhoďte 100% "Zbytků"

POZNÁMKY

 1. Modul se skládá ze 3-4 fází. Fáze 1 = Paper (Papír), Fáze 2 = Plastic (Plast), Fáze 3 = Metal (Kov), Fáze 4 = Leftover (Zbytek)

 2. Protože modul registruje každý stisk, správná hodnota pro 4 by měla být IIII a ne IV. Podobně správná hodnota pro 9 by měla být VIIII a ne IX Atd.

 3. Pokud jakákoliv z vypočítaných hodnot je záporná, škrtněte záporné znaménko.

 4. Pokud některá hodnota obsahuje desetinnou čárku, zaokrouhlete ji na nejbližší celé číslo.

 5. Pro výpočet "Zbytků" odečtěte svou odpověď pro tuto fázi od vypočítané hodnoty.

 6. Pokud odešlete nesprávné množství recyklovaného nebo vyhozeného materiálu, dostanete chybu a modul se zresetuje.

 7. K zadání odpovědi, musíte zadat množství recyklovaného nebo vyhozeného materiálu a poté stisknout tlačítko R (Recyklovat), nebo tlačítko W (Vyhodit).

 8. Dále se musí stisknout zelené tlačítko pro potvrzení zadaného množství recyklovaného nebo vyhozeného materiálu.

 9. Celkem se očekávají tři stisknutí zeleného tlačítka.

 10. Čtvrté stisknutí zeleného tlačítka se očekává, pokud máte "Zbytky".

 11. Pokud stisknětě červené tlačítko pro zresetování, tak veškerý vstup tohoto typu materiálu pro tuto fázi bude zresetován.

 12. Není tu žádný displej, který ukazuje aktuální hodnotu, kterou jste zadali, takže musíte být opatrní.

 13. *Moduly, které odkazují na Morseovku jsou ty co obsahují slovo "Morseovka" v jeho názvu + modul Simon Posílá.

 14. **Jakýkoliv materiál, který zbyl po úpravě se stává "Zbytkem" s výjimkou toho, pokud jiný úprava na ně znovu odkazuje.

 15. ***Modul zaznamenává čas na bombě a počet chyb při prvním stisku zeleného tlačítka a přepočítává tyto hodnoty při každé chybě.