Na Téma „Kdo je na První“

Toto udělátko je jako něco z klasického skeče, což by mohlo být vtipné, kdyby nebylo spojené s bombou. Budu stručný, protože slova jenom komplikují důležitá fakta.

Ujistěte se, že je na modulu nálepka s čarovým kódem a popiskem „CS V2“. V opačném případě nemáte správný návod.

  1. Přečtěte si nápis na displeji a použijte krok 1 k určení, které tlačítko máte přečíst.
  2. Zapamatujte si nápis na tlačítku a přejděte na krok 2.
  3. Opakujte, dokud se modul nedeaktivuje.

Krok 1:

Podle nápisu na displeji přečtěte, co je napsáno na daném tlačítku a pokračujte na krok 2:

ANO


Look At


PRVNÍ

Look At
OK

Look At
JE

Look At
OKA

Look At


Look At


NIC
Look At
NELook At


PRÁZDNÝ

Look At
J


Look At


BYLI

Look At
BÍLÝLook At


BYLYLook At


BÍLÍ
Look At
MNĚ
Look At

Look At
JEMNĚLook At


VRCH

Look At
VRHLook At


POČKEJLook At


PILY
Look At
PILI

Look At
PÍLÍ
Look At
ONILook At


ONY


Look At


OHNĚM

Look At
ONĚM

Look At
O NĚM

Look At

Krok 2:

Za použití nápisu na tlačítku z kroku 1, stiskněte první tlačítko, které se objeví v odpovídajícím seznamu:

"MŮŽU":CO, OK, TEDA, DOLE, VPRAVO, ZMÁČKNI, NAHOŘE, NIC, MŮŽU, PRÁZDNÉ, NE, VLEVO, ANO, POČKEJ
"NE":VPRAVO, OK, CO, DOLE, PRÁZDNÉ, NAHOŘE, ANO, VLEVO, POČKEJ, MŮŽU, NIC, TEDA, ZMÁČKNI, NE
"PRÁZDNÉ":NIC, VLEVO, POČKEJ, NE, TEDA, MŮŽU, NAHOŘE, CO, ANO, VPRAVO, ZMÁČKNI, OK, PRÁZDNÉ, DOLE
"NIC":POČKEJ, NAHOŘE, OK, DOLE, NIC, ZMÁČKNI, MŮŽU, ANO, PRÁZDNÉ, TEDA, VPRAVO, VLEVO, CO, NE
"ANO":VLEVO, NAHOŘE, OK, DOLE, CO, NIC, PRÁZDNÉ, ZMÁČKNI, VPRAVO, TEDA, POČKEJ, NE, ANO, MŮŽU
"CO":OK, NAHOŘE, VLEVO, DOLE, NE, TEDA, ZMÁČKNI, MŮŽU, ANO, CO, VPRAVO, NIC, PRÁZDNÉ, POČKEJ
"TEDA":VLEVO, TEDA, VPRAVO, ANO, MŮŽU, NIC, DOLE, PRÁZDNÉ, OK, NE, POČKEJ, CO, ZMÁČKNI, NAHOŘE
"VLEVO":MŮŽU, ANO, VPRAVO, TEDA, OK, CO, NAHOŘE, PRÁZDNÉ, ZMÁČKNI, NIC, VLEVO, DOLE, POČKEJ, NE
"VPRAVO":NAHOŘE, VPRAVO, NE, PRÁZDNÉ, DOLE, CO, NIC, TEDA, VLEVO, POČKEJ, ZMÁČKNI, MŮŽU, OK, ANO
"NAHOŘE":CO, ANO, MŮŽU, ZMÁČKNI, PRÁZDNÉ, POČKEJ, TEDA, NAHOŘE, DOLE, VPRAVO, VLEVO, NIC, OK, NE
"DOLE":NIC, MŮŽU, OK, TEDA, ANO, ZMÁČKNI, PRÁZDNÉ, POČKEJ, VPRAVO, DOLE, NAHOŘE, NE, VLEVO, CO
"OK":DOLE, PRÁZDNÉ, NE, CO, VLEVO, ANO, POČKEJ, OK, VPRAVO, MŮŽU, NIC, ZMÁČKNI, TEDA, NAHOŘE
"POČKEJ":VLEVO, PRÁZDNÉ, NIC, OK, CO, VPRAVO, NE, ZMÁČKNI, TEDA, POČKEJ, ANO, MŮŽU, NAHOŘE, DOLE
"ZMÁČKNI":NAHOŘE, DOLE, CO, MŮŽU, ZMÁČKNI, OK, ANO, VLEVO, NIC, VPRAVO, NE, TEDA, PRÁZDNÉ, POČKEJ
"BYLI":JASNĚ, BYLY, BÍLÍ, BÍLÝ, DÁL, NO?, O NĚM, DRŽ, CO?, BYLI, NO, JAKO, HOTOVO, ONĚM
"BYLY":BÍLÍ, DÁL, JAKO, NO?, CO?, HOTOVO, NO, DRŽ, BYLI, ONĚM, BÍLÝ, JASNĚ, O NĚM, BYLY
"BÍLÍ":NO, BYLY, NO?, BÍLÍ, DÁL, O NĚM, JASNĚ, ONĚM, BÍLÝ, BYLI, CO?, DRŽ, JAKO, HOTOVO
"BÍLÝ":BYLI, BÍLÝ, O NĚM, DÁL, NO, BYLY, ONĚM, BÍLÍ, CO?, NO?, JASNĚ, HOTOVO, JAKO, DRŽ
"O NĚM":HOTOVO, ONĚM, O NĚM, NO?, CO?, JASNĚ, BÍLÍ, DRŽ, BÍLÝ, JAKO, DÁL, NO, BYLY, BYLI
"ONĚM":NO?, JASNĚ, DÁL, CO?, BÍLÝ, O NĚM, NO, HOTOVO, ONĚM, BYLI, JAKO, DRŽ, BYLY, BÍLÍ
"NO?":NO?, BÍLÍ, BYLY, BYLI, HOTOVO, DRŽ, NO, DÁL, JASNĚ, JAKO, BÍLÝ, O NĚM, ONĚM, CO?
"NO":O NĚM, ONĚM, BYLY, BÍLÝ, DÁL, NO, HOTOVO, BYLI, NO?, JAKO, BÍLÍ, JASNĚ, DRŽ, CO?
"CO?":BYLI, DRŽ, BÍLÝ, BÍLÍ, ONĚM, HOTOVO, NO, JAKO, BYLY, NO?, O NĚM, DÁL, CO?, JASNĚ
"HOTOVO":JASNĚ, NO?, DÁL, CO?, BÍLÍ, O NĚM, BÍLÝ, DRŽ, JAKO, BYLI, ONĚM, BYLY, NO, HOTOVO
"DÁL":CO?, NO?, NO, BÍLÍ, DRŽ, JASNĚ, DÁL, JAKO, HOTOVO, BYLY, O NĚM, BÍLÝ, ONĚM, BYLI
"DRŽ":BYLY, ONĚM, HOTOVO, NO, BYLI, O NĚM, JASNĚ, CO?, BÍLÝ, DÁL, DRŽ, NO?, BÍLÍ, JAKO
"JASNĚ":BYLY, HOTOVO, JAKO, BÍLÝ, BYLI, DRŽ, NO?, O NĚM, JASNĚ, ONĚM, CO?, DÁL, BÍLÍ, NO
"JAKO":BÍLÝ, DÁL, ONĚM, O NĚM, DRŽ, HOTOVO, NO, CO?, NO?, BYLI, JAKO, JASNĚ, BYLY, BÍLÍ