בנוגע ל – Who's on First (עברית)

המתקן המשונה הזה הוא כמו משהו ממערכון, מה שהיה יכול להיות מצחיק אם הוא לא היה מחובר לפצצה. מילים רק יסבכו אתכם עוד יותר, אז זה יהיה תמציתי.

יש לשים לב כי על המודול ישנו סימול של ברקוד עם התיוג "HE V1", אחרת מדריך זה אינו המדריך הנכון.

  1. יש לקרוא את המילה בתצוגה העליונה, ולהשתמש בה עם הטבלאות המפורטות בצעד 1 בשביל לברר איזו תווית צריך לקרוא.
  2. יש לחפש את התווית שנקראה בטבלה בצעד 2 בשביל לברר על איזה כפתור צריך ללחוץ.
  3. יש לחזור על התהליך עד לנטרול המודול.

צעד 1:

בהתבסס על התצוגה, קראו את התווית של אחד הכפתורים ואז המשיכו לצעד 2:

כן


Look At


לא

Look At
נו

Look At
ריק

Look At
כלום

Look At
שמאל


Look At


Look At
ימיןLook At


זה

Look At
טוב


Look At


קן

Look At
לא הבנתיLook At


כתובLook At


מסך
Look At
עוד פעם
Look At
למעלה

Look At
למטהLook At


אין

Look At
NLook At


הייLook At


I
Look At
A

Look At
מה
Look At
לוLook At


איפה


Look At


האות עין

Look At
לא עם אלף

Look At
לא עם וו

Look At

צעד 2:

תוך שימוש בתווית מצעד 1 ,לחצו על הכפתור הראשון שמופיע ברשימה המתאימה מהטבלה:

"א":עין, הוא, אם, E, אף אחד, הם, היא, הלאה, א, סיימתי, ע, עם, אלף, אי
"ע":אף אחד, הוא, עין, E, סיימתי, היא, אלף, עם, אי, א, הלאה, אם, הם, ע
"סיימתי":הלאה, עם, אי, ע, אם, א, היא, עין, אלף, אף אחד, הם, הוא, סיימתי, E
"הלאה":אי, היא, הוא, E, הלאה, הם, א, אלף, סיימתי, אם, אף אחד, עם, עין, ע
"אלף":עם, היא, הוא, E, עין, הלאה, סיימתי, הם, אף אחד, אם, אי, ע, אלף, א
"עין":הוא, היא, עם, E, ע, אם, הם, א, אלף, עין, אף אחד, הלאה, סיימתי, אי
"אם":עם, אם, אף אחד, אלף, א, הלאה, E, סיימתי, הוא, ע, אי, עין, הם, היא
"עם":א, אלף, אף אחד, אם, הוא, עין, היא, סיימתי, הם, הלאה, עם, E, אי, ע
"אף אחד":היא, אף אחד, ע, סיימתי, E, עין, הלאה, אם, עם, אי, הם, א, הוא, אלף
"היא":עין, אלף, א, הם, סיימתי, אי, אם, היא, E, אף אחד, עם, הלאה, הוא, ע
"E":הלאה, א, הוא, אם, אלף, הם, סיימתי, אי, אף אחד, E, היא, ע, עם, עין
"הוא":E, סיימתי, ע, עין, עם, אלף, אי, הוא, אף אחד, א, הלאה, הם, אם, היא
"אי":עם, סיימתי, הלאה, הוא, עין, אף אחד, ע, הם, אם, אי, אלף, א, היא, E
"הם":היא, E, עין, א, הם, הוא, אלף, עם, הלאה, אף אחד, ע, אם, סיימתי, אי
"M":בטח, אמממ, אהא, כן, שוב, האות א, לא, כאילו, את, M, האות ע, רגע, עט, נו
"אמממ":אהא, שוב, רגע, האות א, את, עט, האות ע, כאילו, M, נו, כן, בטח, לא, אמממ
"אהא":האות ע, אמממ, האות א, אהא, שוב, לא, בטח, נו, כן, M, את, כאילו, רגע, עט
"כן":M, כן, לא, שוב, האות ע, אמממ, נו, אהא, את, האות א, בטח, עט, רגע, כאילו
"לא":עט, נו, לא, האות א, את, בטח, אהא, כאילו, כן, רגע, שוב, האות ע, אמממ, M
"נו":האות א, בטח, שוב, את, כן, לא, האות ע, עט, נו, M, רגע, כאילו, אמממ, אהא
"האות א":האות א, אהא, אמממ, M, עט, כאילו, האות ע, שוב, בטח, רגע, כן, לא, נו, את
"האות ע":לא, נו, אמממ, כן, שוב, האות ע, עט, M, האות א, רגע, אהא, בטח, כאילו, את
"את":M, כאילו, כן, אהא, נו, עט, האות ע, רגע, אמממ, האות א, לא, שוב, את, בטח
"עט":בטח, האות א, שוב, את, אהא, לא, כן, כאילו, רגע, M, נו, אמממ, האות ע, עט
"שוב":את, האות א, האות ע, אהא, כאילו, בטח, שוב, רגע, עט, אמממ, לא, כן, נו, M
"כאילו":אמממ, נו, עט, האות ע, M, לא, בטח, את, כן, שוב, כאילו, האות א, אהא, רגע
"בטח":אמממ, עט, רגע, כן, M, כאילו, האות א, לא, בטח, נו, את, שוב, אהא, האות ע
"רגע":כן, שוב, נו, לא, כאילו, עט, האות ע, את, האות א, M, רגע, בטח, אמממ, אהא