Om »Hvem er på første?« (Dansk)

Denne himstregims, er som taget ud af en sketch komedie, hvilket muligvis ville være sjovt, hvis det ikke havde med en bombe at gøre. Jeg vil forholde mig i korthed, da ord kun bidrager til at komplicere tingene.

Vær sikker på at der er en stregkode på modulet med mærkatet »DA V2«, ellers er dette ikke den korrekte manual.

  1. Aflæs displayet på bomben, og brug trin 1 til at afgøre hvilket knap-mærkat du skal aflæse.
  2. Ved at bruge dette knap-mærkat, brug da trin 2 til at afgøre hvilken knap der skal trykkes på.
  3. Gentag indtil modulet er afvæbnet

Trin 1:

Afhængigt af hvad displayet viser, aflæs mærkatet for en bestemt knap, og forstæt til trin 2:

JA


Look At


GENTAG

Look At
SIER

Look At
OKAY

Look At
SIGER

Look At
INTET


Look At


TOM
Look At
  Look At


BLANK

Look At
NEJ


Look At


ØJEBLIK

Look At
VENTLook At


CLook At


SE
Look At
KLAR
Look At
NÅR

Look At
NÅHLook At


NÅRH

Look AtLook At


SVÆRLook At


SVÆRD
Look At
LEGE

Look At
LEJE
Look At
HJULLook At


JUL


Look At


LIGGE

Look At
LÆGGE

Look At
FÆRDIG

Look At

Trin 2:

Ved at bruge mærkatet fra trin 1, tryk på det første ord der fremgår i den tilsvarende liste.

"VENSTRE":HVAD, NEJ, HVAD?, JA, VENT, C, OKAY, TRYK, VENSTRE, MIDTEN, HØJRE, NÆSTE, FÆRDIG, ØJEBLIK
"HØJRE":VENT, NEJ, HVAD, JA, MIDTEN, OKAY, FÆRDIG, NÆSTE, ØJEBLIK, VENSTRE, TRYK, HVAD?, C, HØJRE
"MIDTEN":TRYK, NÆSTE, ØJEBLIK, HØJRE, HVAD?, VENSTRE, OKAY, HVAD, FÆRDIG, VENT, C, NEJ, MIDTEN, JA
"TRYK":ØJEBLIK, OKAY, NEJ, JA, TRYK, C, VENSTRE, FÆRDIG, MIDTEN, HVAD?, VENT, NÆSTE, HVAD, HØJRE
"FÆRDIG":NÆSTE, OKAY, NEJ, JA, HVAD, TRYK, MIDTEN, C, VENT, HVAD?, ØJEBLIK, HØJRE, FÆRDIG, VENSTRE
"HVAD":NEJ, OKAY, NÆSTE, JA, HØJRE, HVAD?, C, VENSTRE, FÆRDIG, HVAD, VENT, TRYK, MIDTEN, ØJEBLIK
"HVAD?":NÆSTE, HVAD?, VENT, FÆRDIG, VENSTRE, TRYK, JA, MIDTEN, NEJ, HØJRE, ØJEBLIK, HVAD, C, OKAY
"NÆSTE":VENSTRE, FÆRDIG, VENT, HVAD?, NEJ, HVAD, OKAY, MIDTEN, C, TRYK, NÆSTE, JA, ØJEBLIK, HØJRE
"VENT":OKAY, VENT, HØJRE, MIDTEN, JA, HVAD, TRYK, HVAD?, NÆSTE, ØJEBLIK, C, VENSTRE, NEJ, FÆRDIG
"OKAY":HVAD, FÆRDIG, VENSTRE, C, MIDTEN, ØJEBLIK, HVAD?, OKAY, JA, VENT, NÆSTE, TRYK, NEJ, HØJRE
"JA":TRYK, VENSTRE, NEJ, HVAD?, FÆRDIG, C, MIDTEN, ØJEBLIK, VENT, JA, OKAY, HØJRE, NÆSTE, HVAD
"NEJ":JA, MIDTEN, HØJRE, HVAD, NÆSTE, FÆRDIG, ØJEBLIK, NEJ, VENT, VENSTRE, TRYK, C, HVAD?, OKAY
"ØJEBLIK":NÆSTE, MIDTEN, TRYK, NEJ, HVAD, VENT, HØJRE, C, HVAD?, ØJEBLIK, FÆRDIG, VENSTRE, OKAY, JA
"C":OKAY, JA, HVAD, VENSTRE, C, NEJ, FÆRDIG, NÆSTE, TRYK, VENT, HØJRE, HVAD?, MIDTEN, ØJEBLIK
"SE":NÅRH, TRYG, VÆR, VÆRD, NÅR, ØH, VEJR, NÅH, IGEN, SE, ØHHH, NÅ, GENTAG, HVER
"TRYG":VÆR, NÅR, NÅ, ØH, IGEN, GENTAG, ØHHH, NÅH, SE, HVER, VÆRD, NÅRH, VEJR, TRYG
"VÆR":ØHHH, TRYG, ØH, VÆR, NÅR, VEJR, NÅRH, HVER, VÆRD, SE, IGEN, NÅH, NÅ, GENTAG
"VÆRD":SE, VÆRD, VEJR, NÅR, ØHHH, TRYG, HVER, VÆR, IGEN, ØH, NÅRH, GENTAG, NÅ, NÅH
"VEJR":GENTAG, HVER, VEJR, ØH, IGEN, NÅRH, VÆR, NÅH, VÆRD, NÅ, NÅR, ØHHH, TRYG, SE
"HVER":ØH, NÅRH, NÅR, IGEN, VÆRD, VEJR, ØHHH, GENTAG, HVER, SE, NÅ, NÅH, TRYG, VÆR
"ØH":ØH, VÆR, TRYG, SE, GENTAG, NÅH, ØHHH, NÅR, NÅRH, NÅ, VÆRD, VEJR, HVER, IGEN
"ØHHH":VEJR, HVER, TRYG, VÆRD, NÅR, ØHHH, GENTAG, SE, ØH, NÅ, VÆR, NÅRH, NÅH, IGEN
"IGEN":SE, NÅH, VÆRD, VÆR, HVER, GENTAG, ØHHH, NÅ, TRYG, ØH, VEJR, NÅR, IGEN, NÅRH
"GENTAG":NÅRH, ØH, NÅR, IGEN, VÆR, VEJR, VÆRD, NÅH, NÅ, SE, HVER, TRYG, ØHHH, GENTAG
"NÅR":IGEN, ØH, ØHHH, VÆR, NÅH, NÅRH, NÅR, NÅ, GENTAG, TRYG, VEJR, VÆRD, HVER, SE
"NÅH":TRYG, HVER, GENTAG, ØHHH, SE, VEJR, NÅRH, IGEN, VÆRD, NÅR, NÅH, ØH, VÆR, NÅ
"NÅRH":TRYG, GENTAG, NÅ, VÆRD, SE, NÅH, ØH, VEJR, NÅRH, HVER, IGEN, NÅR, VÆR, ØHHH
"NÅ":VÆRD, NÅR, HVER, VEJR, NÅH, GENTAG, ØHHH, IGEN, ØH, SE, NÅ, NÅRH, TRYG, VÆR