Over Who’s on First (Nederlands)

Dit apparaat lijkt wel uit een komedie te komen, wat misschien grappig zou zijn als er geen bom aan vast zat. Ik hou dit kort, gezien woorden de boel alleen maar ingewikkeld maken.

Controleer of er een barcodesticker op de module zit met het label “NL V1”, indien dit niet het geval is, is er een andere handleiding vereist.

  1. Lees de display en doe stap 1 om te bepalen welke tekst moet worden gelezen.
  2. Gebruikmakend van deze tekst, doe stap 2 om te bepalen welke knop moet worden ingedrukt.
  3. Herhaal totdat de module is uitgeschakeld.

Stap 1:

Zoek de juiste tabel gebaseerd op de tekst op het display. Lees de tekst op de aangegeven knop en ga verder met stap 2.

BAUD


Look At


BOUD

Look At
BOUT

Look At
BOUWT

Look At
H

Look At
HA


Look At


HAAI
Look At
HEILook At


HIJ

Look At
HIGH


Look At


IETS

Look At
JALook At


MEIDLook At


MIJD
Look At
NEE
Look At
NEEN

Look At
NIETSLook At


NIKS

Look At
  Look At


OKLook At


TEKST
Look At
VACHT

Look At
WACHT
Look At
WADLook At


WAT


Look At


WEIDE

Look At
WIJ DE

Look At
WIJDE

Look At

Stap 2:

Gebruik de gevonden tekst uit stap 1 en druk op de eerste knop die in de bijbehorende rij staat.

"BOVEN":HAUWT, IK ZEG, HOU, HOUWT, HOUSE, KLAAR, HOUT, EERSTE, BOVEN, ECHT, DRUK, HOUD, HAUSSE, JA
"DRUK":HOUSE, IK ZEG, HAUWT, HOUWT, ECHT, HOUT, HAUSSE, HOUD, JA, BOVEN, EERSTE, HOU, KLAAR, DRUK
"ECHT":EERSTE, HOUD, JA, DRUK, HOU, BOVEN, HOUT, HAUWT, HAUSSE, HOUSE, KLAAR, IK ZEG, ECHT, HOUWT
"EERSTE":JA, HOUT, IK ZEG, HOUWT, EERSTE, KLAAR, BOVEN, HAUSSE, ECHT, HOU, HOUSE, HOUD, HAUWT, DRUK
"HAUSSE":HOUD, HOUT, IK ZEG, HOUWT, HAUWT, EERSTE, ECHT, KLAAR, HOUSE, HOU, JA, DRUK, HAUSSE, BOVEN
"HAUWT":IK ZEG, HOUT, HOUD, HOUWT, DRUK, HOU, KLAAR, BOVEN, HAUSSE, HAUWT, HOUSE, EERSTE, ECHT, JA
"HOU":HOUD, HOU, HOUSE, HAUSSE, BOVEN, EERSTE, HOUWT, ECHT, IK ZEG, DRUK, JA, HAUWT, KLAAR, HOUT
"HOUD":BOVEN, HAUSSE, HOUSE, HOU, IK ZEG, HAUWT, HOUT, ECHT, KLAAR, EERSTE, HOUD, HOUWT, JA, DRUK
"HOUSE":HOUT, HOUSE, DRUK, ECHT, HOUWT, HAUWT, EERSTE, HOU, HOUD, JA, KLAAR, BOVEN, IK ZEG, HAUSSE
"HOUT":HAUWT, HAUSSE, BOVEN, KLAAR, ECHT, JA, HOU, HOUT, HOUWT, HOUSE, HOUD, EERSTE, IK ZEG, DRUK
"HOUWT":EERSTE, BOVEN, IK ZEG, HOU, HAUSSE, KLAAR, ECHT, JA, HOUSE, HOUWT, HOUT, DRUK, HOUD, HAUWT
"IK ZEG":HOUWT, ECHT, DRUK, HAUWT, HOUD, HAUSSE, JA, IK ZEG, HOUSE, BOVEN, EERSTE, KLAAR, HOU, HOUT
"JA":HOUD, ECHT, EERSTE, IK ZEG, HAUWT, HOUSE, DRUK, KLAAR, HOU, JA, HAUSSE, BOVEN, HOUT, HOUWT
"KLAAR":HOUT, HOUWT, HAUWT, BOVEN, KLAAR, IK ZEG, HAUSSE, HOUD, EERSTE, HOUSE, DRUK, HOU, ECHT, JA
"LEEG":WAT, LINKS, MIDDEN, NAAST, EH, NU, NEE, WACHT, ONDER, LEEG, OK, WAT?, RECHTS, NIETS
"LINKS":MIDDEN, EH, WAT?, NU, ONDER, RECHTS, OK, WACHT, LEEG, NIETS, NAAST, WAT, NEE, LINKS
"MIDDEN":OK, LINKS, NU, MIDDEN, EH, NEE, WAT, NIETS, NAAST, LEEG, ONDER, WACHT, WAT?, RECHTS
"NAAST":LEEG, NAAST, NEE, EH, OK, LINKS, NIETS, MIDDEN, ONDER, NU, WAT, RECHTS, WAT?, WACHT
"NEE":RECHTS, NIETS, NEE, NU, ONDER, WAT, MIDDEN, WACHT, NAAST, WAT?, EH, OK, LINKS, LEEG
"NIETS":NU, WAT, EH, ONDER, NAAST, NEE, OK, RECHTS, NIETS, LEEG, WAT?, WACHT, LINKS, MIDDEN
"NU":NU, MIDDEN, LINKS, LEEG, RECHTS, WACHT, OK, EH, WAT, WAT?, NAAST, NEE, NIETS, ONDER
"OK":NEE, NIETS, LINKS, NAAST, EH, OK, RECHTS, LEEG, NU, WAT?, MIDDEN, WAT, WACHT, ONDER
"ONDER":LEEG, WACHT, NAAST, MIDDEN, NIETS, RECHTS, OK, WAT?, LINKS, NU, NEE, EH, ONDER, WAT
"RECHTS":WAT, NU, EH, ONDER, MIDDEN, NEE, NAAST, WACHT, WAT?, LEEG, NIETS, LINKS, OK, RECHTS
"EH":ONDER, NU, OK, MIDDEN, WACHT, WAT, EH, WAT?, RECHTS, LINKS, NEE, NAAST, NIETS, LEEG
"WACHT":LINKS, NIETS, RECHTS, OK, LEEG, NEE, WAT, ONDER, NAAST, EH, WACHT, NU, MIDDEN, WAT?
"WAT":LINKS, RECHTS, WAT?, NAAST, LEEG, WACHT, NU, NEE, WAT, NIETS, ONDER, EH, MIDDEN, OK
"WAT?":NAAST, EH, NIETS, NEE, WACHT, RECHTS, OK, ONDER, NU, LEEG, WAT?, WAT, LINKS, MIDDEN