Hvem er på første? (Norsk)

Denne modulen ser ut som noe fra en sketsj fra Abbott & Costello, som kunne vært morsomt om det ikke var koblet til en bombe. Jeg skal holde dette kort, siden flere ord bare gjør dette værre.

Forsikre deg om at det er et klister på modulen merket: "NO V1", slik at du har den riktige manualen til den modulen.

  1. Les ordet på toppen og bruk "steg 1" for å finne ut hvilken av knappene du vil at bombeteknikeren skal lese.
  2. Bruk ordet som står på knappen, og slå det opp i "steg 2" (på neste side) for å finne ut hvilken knapp bombeteknikeren skal trykke på.
  3. Gjenta dette helt til modulen er desarmert.

Steg 1:

Basert på displayet på toppen, les ordet som står på knappen i en gitt posisjon, og fortsett til "steg 2":

SVART


Look At


BLANKT

Look At
  

Look At
DISPLAY

Look At
SKJERM

Look At
GJORD


Look At


JORD
Look At
SETLook At


SETT

Look At
DET STÅR


Look At


INGENTING

Look At
SNARTLook At


UTYDELIGLook At


HJUL
Look At
JUL
Look At
DEG

Look At
DEIGLook At


KLAR

Look At
GJENTALook At


KANSKJELook At


NEI
Look At
IGJEN

Look At
FEIL
Look At
FERDIGLook At


NESTE


Look At


TOMT

Look At
ØØØØØH

Look At
Ø

Look At

Steg 2:

Bruk ordet du fikk opplest fra "steg 1", trykk på den første knappen som vises i denne listen:

"VENSTRE":LR, C, NEI!, IGJEN, HVA?, CE , OKAY , HVA, VENSTRE, MIDT I, HØYRE, SOM, ELLER, SE
"HØYRE":HVA?, C, LR, IGJEN, MIDT I, OKAY , ELLER, SOM, SE, VENSTRE, HVA, NEI!, CE , HØYRE
"MIDT I":HVA, SOM, SE, HØYRE, NEI!, VENSTRE, OKAY , LR, ELLER, HVA?, CE , C, MIDT I, IGJEN
"HVA":SE, OKAY , C, IGJEN, HVA, CE , VENSTRE, ELLER, MIDT I, NEI!, HVA?, SOM, LR, HØYRE
"ELLER":SOM, OKAY , C, IGJEN, LR, HVA, MIDT I, CE , HVA?, NEI!, SE, HØYRE, ELLER, VENSTRE
"LR":C, OKAY , SOM, IGJEN, HØYRE, NEI!, CE , VENSTRE, ELLER, LR, HVA?, HVA, MIDT I, SE
"NEI!":SOM, NEI!, HVA?, ELLER, VENSTRE, HVA, IGJEN, MIDT I, C, HØYRE, SE, LR, CE , OKAY
"SOM":VENSTRE, ELLER, HVA?, NEI!, C, LR, OKAY , MIDT I, CE , HVA, SOM, IGJEN, SE, HØYRE
"HVA?":OKAY , HVA?, HØYRE, MIDT I, IGJEN, LR, HVA, NEI!, SOM, SE, CE , VENSTRE, C, ELLER
"OKAY ":LR, ELLER, VENSTRE, CE , MIDT I, SE, NEI!, OKAY , IGJEN, HVA?, SOM, HVA, C, HØYRE
"IGJEN":HVA, VENSTRE, C, NEI!, ELLER, CE , MIDT I, SE, HVA?, IGJEN, OKAY , HØYRE, SOM, LR
"C":IGJEN, MIDT I, HØYRE, LR, SOM, ELLER, SE, C, HVA?, VENSTRE, HVA, CE , NEI!, OKAY
"SE":SOM, MIDT I, HVA, C, LR, HVA?, HØYRE, CE , NEI!, SE, ELLER, VENSTRE, OKAY , IGJEN
"CE ":OKAY , IGJEN, LR, VENSTRE, CE , C, ELLER, SOM, HVA, HVA?, HØYRE, NEI!, MIDT I, SE
"OVER":ØØØØØH, TRYKK!, FERDIG?, KLAR, NESTE, NEI , GJENTA, TOMT, FEIL, OVER, IGJEN, Ø, FERDIG, KANSKJE
"TRYKK!":FERDIG?, NESTE, Ø, NEI , FEIL, FERDIG, IGJEN, TOMT, OVER, KANSKJE, KLAR, ØØØØØH, GJENTA, TRYKK!
"FERDIG?":IGJEN, TRYKK!, NEI , FERDIG?, NESTE, GJENTA, ØØØØØH, KANSKJE, KLAR, OVER, FEIL, TOMT, Ø, FERDIG
"KLAR":OVER, KLAR, GJENTA, NESTE, IGJEN, TRYKK!, KANSKJE, FERDIG?, FEIL, NEI , ØØØØØH, FERDIG, Ø, TOMT
"GJENTA":FERDIG, KANSKJE, GJENTA, NEI , FEIL, ØØØØØH, FERDIG?, TOMT, KLAR, Ø, NESTE, IGJEN, TRYKK!, OVER
"KANSKJE":NEI , ØØØØØH, NESTE, FEIL, KLAR, GJENTA, IGJEN, FERDIG, KANSKJE, OVER, Ø, TOMT, TRYKK!, FERDIG?
"NEI ":NEI , FERDIG?, TRYKK!, OVER, FERDIG, TOMT, IGJEN, NESTE, ØØØØØH, Ø, KLAR, GJENTA, KANSKJE, FEIL
"IGJEN":GJENTA, KANSKJE, TRYKK!, KLAR, NESTE, IGJEN, FERDIG, OVER, NEI , Ø, FERDIG?, ØØØØØH, TOMT, FEIL
"FEIL":OVER, TOMT, KLAR, FERDIG?, KANSKJE, FERDIG, IGJEN, Ø, TRYKK!, NEI , GJENTA, NESTE, FEIL, ØØØØØH
"FERDIG":ØØØØØH, NEI , NESTE, FEIL, FERDIG?, GJENTA, KLAR, TOMT, Ø, OVER, KANSKJE, TRYKK!, IGJEN, FERDIG
"NESTE":FEIL, NEI , IGJEN, FERDIG?, TOMT, ØØØØØH, NESTE, Ø, FERDIG, TRYKK!, GJENTA, KLAR, KANSKJE, OVER
"TOMT":TRYKK!, KANSKJE, FERDIG, IGJEN, OVER, GJENTA, ØØØØØH, FEIL, KLAR, NESTE, TOMT, NEI , FERDIG?, Ø
"ØØØØØH":TRYKK!, FERDIG, Ø, KLAR, OVER, TOMT, NEI , GJENTA, ØØØØØH, KANSKJE, FEIL, NESTE, FERDIG?, IGJEN
"Ø":KLAR, NESTE, KANSKJE, GJENTA, TOMT, FERDIG, IGJEN, FEIL, NEI , OVER, Ø, ØØØØØH, TRYKK!, FERDIG?