Angående TrögFattarFöreningen (Svenska)

Denna manick är som hämtad från en komisk sketch, som kanske skulle vara roligt om den inte var ansluten till en bomb. Jag ska hålla mig kort, eftersom ord bara komplicerar saken.

Kontrollera att det finns en streckkod på modulen märkt ”SV V2”, annars är det här inte den rätta manualen.

  1. Läs displayen och använd steg 1 för att avgöra vilken knappetikett du ska läsa.
  2. Med denna knappetikett, använd steg 2 för att avgöra vilken knapp man ska trycka på.
  3. Upprepa tills modulen har avväpnats.

Steg 1:

Baserat på displayen, läs etiketten på en särskild knapp och gå vidare till steg 2:

JA


Look At


FÖRSTA

Look At
DISPLAYEN

Look At
OKEJ

Look At
DET STÅR

Look At
INGET


Look At


  
Look At
TOMLook At


NEJ

Look At
SKÄL


Look At


SJÄL

Look At
SÄTTLook At


SETLook At


SETT
Look At
STJÄL
Look At
SNART

Look At
ELLERLook At


HELLER

Look At
SEJLook At


SÄGLook At


HÄLLER
Look At
CHECK

Look At
KÄCK
Look At
TJECKLook At


SIG


Look At


GJORD

Look At
JORD

Look At
HJORD

Look At

Steg 2:

Genom att använda etiketten från steg 1, tryck på den första knappen som visas i dess motsvarande lista:

"REDO":JA, OKEJ, VAD, MITTEN, VÄNSTER, TRYCK, HÖGER, TOM, REDO, NEJ, FÖRSTA, ÖHHH, INGET, VÄNTA
"FÖRSTA":VÄNSTER, OKEJ, JA, MITTEN, NEJ, HÖGER, INGET, ÖHHH, VÄNTA, REDO, TOM, VAD, TRYCK, FÖRSTA
"NEJ":TOM, ÖHHH, VÄNTA, FÖRSTA, VAD, REDO, HÖGER, JA, INGET, VÄNSTER, TRYCK, OKEJ, NEJ, MITTEN
"TOM":VÄNTA, HÖGER, OKEJ, MITTEN, TOM, TRYCK, REDO, INGET, NEJ, VAD, VÄNSTER, ÖHHH, JA, FÖRSTA
"INGET":ÖHHH, HÖGER, OKEJ, MITTEN, JA, TOM, NEJ, TRYCK, VÄNSTER, VAD, VÄNTA, FÖRSTA, INGET, REDO
"JA":OKEJ, HÖGER, ÖHHH, MITTEN, FÖRSTA, VAD, TRYCK, REDO, INGET, JA, VÄNSTER, TOM, NEJ, VÄNTA
"VAD":ÖHHH, VAD, VÄNSTER, INGET, REDO, TOM, MITTEN, NEJ, OKEJ, FÖRSTA, VÄNTA, JA, TRYCK, HÖGER
"ÖHHH":REDO, INGET, VÄNSTER, VAD, OKEJ, JA, HÖGER, NEJ, TRYCK, TOM, ÖHHH, MITTEN, VÄNTA, FÖRSTA
"VÄNSTER":HÖGER, VÄNSTER, FÖRSTA, NEJ, MITTEN, JA, TOM, VAD, ÖHHH, VÄNTA, TRYCK, REDO, OKEJ, INGET
"HÖGER":JA, INGET, REDO, TRYCK, NEJ, VÄNTA, VAD, HÖGER, MITTEN, VÄNSTER, ÖHHH, TOM, OKEJ, FÖRSTA
"MITTEN":TOM, REDO, OKEJ, VAD, INGET, TRYCK, NEJ, VÄNTA, VÄNSTER, MITTEN, HÖGER, FÖRSTA, ÖHHH, JA
"OKEJ":MITTEN, NEJ, FÖRSTA, JA, ÖHHH, INGET, VÄNTA, OKEJ, VÄNSTER, REDO, TOM, TRYCK, VAD, HÖGER
"VÄNTA":ÖHHH, NEJ, TOM, OKEJ, JA, VÄNSTER, FÖRSTA, TRYCK, VAD, VÄNTA, INGET, REDO, HÖGER, MITTEN
"TRYCK":HÖGER, MITTEN, JA, REDO, TRYCK, OKEJ, INGET, ÖHHH, TOM, VÄNSTER, FÖRSTA, VAD, NEJ, VÄNTA
"ELLER":VISST, HELLER, SEJ, SÄG, NÄSTA, ÖÖÖH, HÄLLER, STOPP, VAD?, ELLER, Ö, SOM, KLAR, LR
"HELLER":SEJ, NÄSTA, SOM, ÖÖÖH, VAD?, KLAR, Ö, STOPP, ELLER, LR, SÄG, VISST, HÄLLER, HELLER
"SEJ":Ö, HELLER, ÖÖÖH, SEJ, NÄSTA, HÄLLER, VISST, LR, SÄG, ELLER, VAD?, STOPP, SOM, KLAR
"SÄG":ELLER, SÄG, HÄLLER, NÄSTA, Ö, HELLER, LR, SEJ, VAD?, ÖÖÖH, VISST, KLAR, SOM, STOPP
"HÄLLER":KLAR, LR, HÄLLER, ÖÖÖH, VAD?, VISST, SEJ, STOPP, SÄG, SOM, NÄSTA, Ö, HELLER, ELLER
"LR":ÖÖÖH, VISST, NÄSTA, VAD?, SÄG, HÄLLER, Ö, KLAR, LR, ELLER, SOM, STOPP, HELLER, SEJ
"ÖÖÖH":ÖÖÖH, SEJ, HELLER, ELLER, KLAR, STOPP, Ö, NÄSTA, VISST, SOM, SÄG, HÄLLER, LR, VAD?
"Ö":HÄLLER, LR, HELLER, SÄG, NÄSTA, Ö, KLAR, ELLER, ÖÖÖH, SOM, SEJ, VISST, STOPP, VAD?
"VAD?":ELLER, STOPP, SÄG, SEJ, LR, KLAR, Ö, SOM, HELLER, ÖÖÖH, HÄLLER, NÄSTA, VAD?, VISST
"KLAR":VISST, ÖÖÖH, NÄSTA, VAD?, SEJ, HÄLLER, SÄG, STOPP, SOM, ELLER, LR, HELLER, Ö, KLAR
"NÄSTA":VAD?, ÖÖÖH, Ö, SEJ, STOPP, VISST, NÄSTA, SOM, KLAR, HELLER, HÄLLER, SÄG, LR, ELLER
"STOPP":HELLER, LR, KLAR, Ö, ELLER, HÄLLER, VISST, VAD?, SÄG, NÄSTA, STOPP, ÖÖÖH, SEJ, SOM
"VISST":HELLER, KLAR, SOM, SÄG, ELLER, STOPP, ÖÖÖH, HÄLLER, VISST, LR, VAD?, NÄSTA, SEJ, Ö
"SOM":SÄG, NÄSTA, LR, HÄLLER, STOPP, KLAR, Ö, VAD?, ÖÖÖH, ELLER, SOM, VISST, HELLER, SEJ