Na téma Osmisměrky (čeština)

LZIEAJDHARDERBNCOJWTHANPQIEYBZITLOOKSYWH

Na tomto modulu se nachází pole s 36 písmeny. Některé z těchto písmen budou dávat dohromady slova, která můžou být v jakémkoliv směru (osmisměrka).

  1. Důležitá písmena jsou písmena nacházející se v rozích. Tato písmena si zapište i s jejich polohou.
  2. Tabulka obsahuje čtverečky s písmeny v rozích. Pro každé ze čtyř písmen na displeji najděte čtvereček v tabulce, který má dané písmeno ve stejném rohu.
  3. Jakmile budete mít všechny čtyři správné čtverečky, tak použijte poslední číslo sériového čísla (sudá nebo lichá) abyste zjistili, která slova jsou ta správná.
  4. Pouze jedno z těchto slov se objeví v osmisměrce. Klikněte na první a poslední písmeno správného slova abyste zneškodnili modul. Bomba nahlásí chybu jakmile zadáte špatná písmena.
HOTEL — DONE
SEARCH — QUEBEC
ADD — CHECK
SIERRA — FIND
FINISH — EAST
PORT — COLOR
BOOM — SUBMIT
LINE — BLUE
KABOOM — ECHO
PANIC — FALSE
MANUAL — ALARM
DECOY — CALL
SEE — TWENTY
INDIA — NORTH
NUMBER — LOOK
ZULU — GREEN
VICTOR — XRAY
DELTA — YES
HELP — LOCATE
ROMEO — BEEP
TRUE — EXPERT
MIKE — EDGE
FOUND — RED
BOMBS — WORD
WORK — UNIQUE
TEST — JINX
GOLF — LETTER
TALK — SIX
BRAVO — SERIAL
SEVEN — TIMER
MODULE — SPELL
LIST — TANGO
YANKEE — SOLVE
CHART — OSCAR
MATH — NEXT
READ — LISTEN
LIMA — FOUR
COUNT — OFFICE
[sudý] — [lichý]