Na téma Osmisměrky (čeština)

LZIEAJDHARDERBNCOJWTHANPQIEYBZITLOOKSYWH

Na tomto modulu se nachází pole s 36 písmeny. Některé z těchto písmen budou dávat dohromady slova, která můžou být v jakémkoliv směru (osmisměrka).

  1. Důležitá písmena jsou písmena nacházející se v rozích. Tato písmena si zapište i s jejich polohou.
  2. Tabulka obsahuje čtverečky s písmeny v rozích. Pro každé ze čtyř písmen na displeji najděte čtvereček v tabulce, který má dané písmeno ve stejném rohu.
  3. Jakmile budete mít všechny čtyři správné čtverečky, tak použijte poslední číslo sériového čísla (sudá nebo lichá) abyste zjistili, která slova jsou ta správná.
  4. Pouze jedno z těchto slov se objeví v osmisměrce. Klikněte na první a poslední písmeno správného slova abyste zneškodnili modul. Bomba nahlásí chybu jakmile zadáte špatná písmena.
HOTEL

DONE
SEARCH

QUEBEC
ADD

CHECK
SIERRA

FIND
FINISH

EAST
PORT

COLOR
BOOM

SUBMIT
LINE

BLUE
KABOOM

ECHO
PANIC

FALSE
MANUAL

ALARM
DECOY

CALL
SEE

TWENTY
INDIA

NORTH
NUMBER

LOOK
ZULU

GREEN
VICTOR

XRAY
DELTA

YES
HELP

LOCATE
ROMEO

BEEP
TRUE

EXPERT
MIKE

EDGE
FOUND

RED
BOMBS

WORD
WORK

UNIQUE
TEST

JINX
GOLF

LETTER
TALK

SIX
BRAVO

SERIAL
SEVEN

TIMER
MODULE

SPELL
LIST

TANGO
YANKEE

SOLVE
CHART

OSCAR
MATH

NEXT
READ

LISTEN
LIMA

FOUR
COUNT

OFFICE
[sudý]

[lichý]