Na téma Yahtzee (čeština)

Kdy zneškodňování bomb začalo záviset na šanci?

Tento modul obsahuje pět kostek fialové, žluté, modré, bílé a černé barvy. Začněte tím, že hodíte kostkami. Poté vyberte, kterou kosty si ponecháte a kterými hodíte znovu. Můžete si ponechat jen kostky stejné hodnoty. Opakujte tento proces, dokud nedosáhnete Yahtzee.*

V každé fázi ponechávaná kostka, závisí na následujících podmínkách:

Pokud jste hodili 5 kostek:

Řiďte se první podmínkou, která platí:

 • Velká postupka:* Ponechejte si kostku s nejvyšší hodnotou, která je obsažena v sériovém čísle; pokud žádná kostka nesplňuje tuto podmínku, ponechejte si fialovou kostku.
 • Malá postupka:* Ponechejte si kostku, která není v malé postupce obsažena.*
 • Trojice nebo Full house:* Pokud bomba obsahuje 2 nebo více rozsvícených indikátorů, ponechejte si bílou kostku; jinak pokud bomba obsahuje 2 nebo více nerozsvícených indikátorů, ponechejte si černou kostku; jinak si ponechejte kostku s nejvyšší hodnotou, která není v trojici obsažena.
 • Čtveřice nebo Dva páry: Ponechejte si kostku s hodnotou, která je rovna počtu baterií; jinak si ponechejte kostku s hodnotou, která je rovna počtu držáků na baterie; jinak si ponechtejte žlutou kostku.
 • Pár: Řiďte se první podmínkou, která platí. Ponechejte si kostku té barvy, která vám vyšla v následující tabulce:
  Pokud bomba obsahuje...Barva kostky
  Parallelní port fialová
  PS/2 port modrá
  Stereo RCA port bílá
  RJ-45 port černá
  Jinak žlutá
 • Jinak: musíte znovu hodit všemi kostkami.
 • Ve všech výše uvedených případech, kostka se stejnou hodnotou jako kostka, která má být ponechána, může být také ponechána.

Yahtzee: Všechny kostky ukazují stejnou hodnotu.

Velká postupka: Pět po sobě jdoucích hodnot.

Malá postupka: Čtyři po sobě jdoucí hodnoty.

Trojice: Přesně tři kostky stejné hodnoty.

Full house: Trojice + Pár.

Tyto pojmy vždy odkazují na všechny kostky, nezáleží na tom, které jste hodili a které ponechali.

Pokud jste hodili 4 kostky:

 • Postupka (malá nebo velká):*Musíte znovu hodit kostku, kterou jste si nechali v minulé fázi a místo ní si ponechat kostku nebo kostky jiné hodnoty.
 • Jinak:
  • Hodit všemi kostkami je vždy dovoleno
  • Ponechání 1 kostky je povoleno pouze, když kostka není černá.
  • Ponechání 2 kostek je povoleno pouze, když žádná kostka není modrá.
  • Ponechání 3 kostek je povoleno pouze, když hodnoty zbývajících dvou kostek nejsou obsaženy v sériovém čísle.
  • Ponechání 4 kostek je povoleno pouze, když pátá kostka má větší hodnotu.
  • Ponechání si kostky s hodnotou rovna počtu portplatů není povoleno. Vyjímkou je pouze, když je hodnota této kostky 2 nebo menší.

Pokud jste hodili 3 kostky:

 • Full house:* Pokud bomba obsahuje duplikátní porty, znovu hoďte kostkami, jejichž hodnoty jsou v páru; jinak znovu hoďte kostkami, jejichž hodnoty jsou ve trojici.
 • Jinak::
  • Ponechání 0, 1 nebo 2 kostek je povoleno.
  • Ponechání 3 kostek je povoleno pouze, když při minulém hodu byla ponechána fialová nebo bílá kostka.
  • Ponechání 4 kostek je povoleno pouze, když pátá kostka má menší hodnotu.
  • Ponechání si libovolné kostky je povoloneo pouze, když hodnota ponecháváné kostky je obsažena v sériovém čísle.

Pokud jste hodili 2 kostky:

 • Ponechání 0, 1, 2 nebo 3 kostek je povoleno
 • Ponechání 4 kostek je povoleno pouze, když při minulém hodu byla ponechána žlutá nebo modrá kostka nebo pokud hodnota páté kostky je o 1 menší nebo větší od hodnoty ponecháváných kostek.

Pokud zbývá 1 kostka:

Nepřestávejte házet dokud nedosáhnete Yahtzee.